Richtlijnen kinderbadje op camping


Laatste update: 21/01/2020

Met warm weer plaatsen recreanten ten behoeve van hun kinderen en henzelf steeds vaker een zwembad(je) bij hun kampeermiddel of op openbare velden. Gezien de veiligheid van (kleine) kinderen die zonder begeleiding rond kunnen lopen op het terrein, alsmede de aansprakelijkheid van u als een kind onverhoopt in een dergelijk zwembad(je) terecht komt, is het raadzaam onderstaande regels op uw terrein te laten gelden. U dient uw gasten wel van deze regels op de hoogte te stellen.

Wij adviseren u dit onder andere te doen door ze onderdeel uit te laten maken van de parkregels. Daarnaast is het raadzaam ze voor het seizoen op papier te zetten en aan alle gasten uit te delen.

Kinderzwembadjes

Onder kinderzwembadjes wordt verstaan een opblaasbadje waarvan de rand ten hoogste 30 cm is.

  • Het plaatsen van een kinderzwembadje op een openbaar veld (een veld dat voor alle campinggasten toegankelijk is en dat niet behoort tot de feitelijk door de recreant gehuurde kampeerplaats), is niet toegestaan.
  • Het plaatsen van een kinderzwembadje op de kampeerplaats die door de recreant is gehuurd is toegestaan, mits daarbij een volwassene aanwezig is die toezicht houdt op een ieder die zich in of rondom het badje begeeft. Het moet de recreant duidelijk zijn dat hij/zij te allen tijde, voor iedereen die zich in of rondom het kinderzwembadje bevindt, verantwoordelijk is voor al datgene dat er in het zwembadje in zijn/haar bijzijn dan wel afwezigheid gebeurd.
    ´s Avonds en ´s nachts en bij het verlaten van de kampeerplaats dient de recreant het water uit het zwembadje te verwijderen.

Zwembaden

Opblaasbaar, dan wel met een harde wand, waarvan de rand hoger is dan 30 cm zijn verboden!

 

 

Resultaat of gewenst resultaat

Ter voorkoming van aansprakelijkheid; pas tijdig uw parkreglement aan en laat deze regels op uw terrein gelden


Tags: Zwembadje veiligheid kinderbadje richtlijnen parkregels