Toto innovatieprogramma Overijssel


Laatste update: 21/01/2020

Om als toeristisch ondernemers in Overijssel voorop te blijven lopen heeft HISWA (HISWA-RECRON) een praktisch innovatieprogramma ontwikkeld met de titel: Het Topprogramma Overijsselse Toeristische Ondernemers (TOTO). Dit programma is eind 2017 gestart en is met 125 deelnemende toeristische ondernemers volledig volgeboekt. Iedere ondernemer ontvangt een innovatievoucher ter waarde van 6000 euro en kan gratis hoogwaardige workshops en congressen bezoeken.

Gastvrij Overijssel

In Overijssel werken toeristische marktpartijen samen in Gastvrij Overijssel. Doel van deze netwerkorganisatie is door marktgerichte samenwerking in de vrijetijdssector verbetering van het toeristisch aanbod, meer bezoeken en vakanties aan Overijssel en hogere bestedingen te realiseren. De netwerkorganisatie werkt hierbij nauw samen met gemeenten en Provincie Overijssel. De partijen die samenwerken zijn o.a.: HISWA-RECRON, KHN, Marketing Oost, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur & Milieu, Gemeenten, Provincie Overijssel, Saxion, Windesheim, ANWB. De samenwerkende partijen hebben hun ambities samengevat in een overkoepelend uitvoeringsprogramma: ‘Gastvrij Overijssel Programma Vrijetijdseconomie 2016 - 2020'.

Toto / innovatieprogramma – 125 deelnemende ondernemers

Om als ondernemers in Overijssel voorop te blijven lopen heeft HISWA-RECRON t.b.v. Gastvrij Overijssel een praktisch innovatieprogramma ontwikkeld met de titel: Het Topprogramma Overijsselse Toeristische Ondernemers (TOTO). Dit programma is eind 2017 gestart en is met 125 deelnemende toeristische ondernemers volledig volgeboekt. Iedere ondernemer ontvangt een innovatievoucher ter waarde van 6000 euro. Voor dit programma is 1.5 miljoen euro subsidie verstrekt. Naast de individuele ondernemersinnovatie kunnen de deelnemers zich inschrijven voor gratis workshops met topsprekers en congressen. Tijdens de congressen worden ook scriptie- en ondernemers awards uitgereikt aan excellente studenten en de meest innovatieve toeristische bedrijven. HISWA-RECRON is projectleider voor de innovaties die gericht zijn op de ondernemers en Marketing Oost voor de kennisinfrastructuur.

Afronding en nieuw innovatieprogramma 2020-2024

Het TOTO-project wordt eind 2019 afgesloten. Om de toeristische ondernemers te blijven stimuleren om te innoveren wordt er in het najaar van 2019 een nieuw innovatieprogramma geschreven door HISWA-RECRON. Dit nieuwe programma zal een doorlooptijd krijgen van 4 jaar.

Resultaat of gewenst resultaat

Innovatiesubsidie toeristische ondernemers Provincie Overijssel

Documenten

Tags: