Leidraad basisveiligheid voor zwemwaterlocaties


Laatste update: 14/01/2020

Zwemwaterlocaties zijn plaatsen bij oppervlaktewater, in de open lucht waar vaak grote aantallen mensen plezier beleven in en om het water. Recreatie rond zwemwaterlocaties is een gewaardeerde vrijetijdsactiviteit en heeft een belangrijke invloed op de economie en de volksgezondheid.1 In totaal wordt er in heel Nederland bijna 50 miljoen keer per jaar gezwommen in meren en plassen. Op zomerse dagen wordt er 1.1 miljoen keer gezwommen. Dit houdt in dat circa 6,5% van de bevolking op dat moment gaat zwemmen. Ook stranden aan de kust trekken op mooie dagen veel recreanten.

Aangewezen zwemwaterlocaties zijn locaties die officieel de functie ‘zwemwater’ hebben en volgens de geldende wetgeving gecontroleerd worden. Hier komen over het algemeen veel bezoekers en waar faciliteiten aanwezig zijn om de bezoekers te accommoderen. Hierbij kan gedacht worden aan toiletten, parkeerplaatsen of een kiosk.

Er zijn vanzelfsprekend risico’s verbonden aan het recreëren in en om het water. Een deel van de regulering van veiligheidsaspecten rondom zwemwaterlocaties wordt geregeld in wetgeving, op dit moment de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en in de toekomst in de Omgevingswet en bijbehorende besluiten. Zo moeten ‘officiële’ zwemwaterlocaties aangewezen worden door de provincie op grond van de Europese Zwemwaterrichtlijn uit 2006 waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van het zwemwater. Andere regulering volgt uit andere regelgeving zoals bijvoorbeeld het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) voor aanwezige speeltoestellen.

Documenten

Tags: zwemwaterlocaties veiligheid zwemplas