Besluit lozingen buiten inrichtingen: gezuiverd toiletwater lozen toegestaan


Gepubliceerd: 05/06/2019

Toiletwater afkomstig van boten mogen watersporters niet lozen.

Toiletwater mag niet in het buitenboordwater worden gepompt. In het Besluit lozen buiten inrichtingen (artikel 3.9) zijn pleziervaartuigen expliciet opgenomen. Tot 12 mijl uit de kust is het lozen van toiletwater niet toegestaan.

Het besluit regelt niet welke oplossing wordt gekozen om te kunnen voldoen aan dit verbod. Of er een vuilwatertank is ingebouwd of een van de andere alternatieven zoals droogkorrels of zaksysteem. Jachthavens in Nederland zijn verplicht om een uitpompstation te hebben.

Vuilwatertank verplicht voor nieuwe boten
Voor nieuwe boten is in de Wet Pleziervaartuigen per 2016 een vuilwatertank of zuiveringssysteem verplicht. Over de eisen waaraan een zuiveringssysteem moet voldoen, wordt nog gesproken binnen de EU.

Zuiveringssysteem aan boord
HISWA lobbyde sterk voor zuiveringssystemen omdat ze een goed alternatief zijn voor de vuilwatertanks.

Hierdoor wordt nu het lozen van gezuiverd toiletwater mogelijk. Het effluent moet voldoen aan de Zwemwaterrichtlijn (90 percentiel, uitsluitend bacteriologisch) en de zuiveringsinstallatie moet zijn gecertificeerd. De handhaving wordt regionaal uitgevoerd. 

Resultaat of gewenst resultaat

Het toestaan van een zuiveringssysteem aan boord zodat het lozen van gezuiverd toiletwater mogelijk is.

Documenten

Tags: toiletwater zwart water lozen zuiveringssysteem vuilwatertank zwemwaterrichtlijn zuiveringsinstallatie droogkorrels