Cao Dagrecreatie


Laatste update: 01/07/2022

De Cao Dagrecreatie is bestemd voor dagrecreatieve bedrijven die lid zijn van HISWA-RECRON én die hebben aangegeven deze cao in hun onderneming toe te passen.

De Cao Dagrecreatie is in 2022 ongewijzigd voortgezet, met dien verstande dat de loonsverhoging die is afgesproken in de Cao Recreatie ook geldt voor de Cao Dagrecreatie. Inmiddels zijn deze percentages bekend. In de Cao Dagrecreatie moeten de volgende salarisverhogingen in 2022 worden doorgevoerd:

- 1 januari 2022: 5% verhoging van de jeugdlonen. De jeugdschalen bestaan door de extra verhoging per 1 januari 2022 uit bedragen en niet langer uit een percentagestaffel.

- 1 april 2022: 4% verhoging van de salarisschalen en feitelijk betaalde salarissen (ook: jeugdschalen).

Documenten
Gerelateerd nieuws
09nov
Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie met één jaar ongewijzigd verlengd; pensioenpremie verblijfsrecreatie niet omhoog.

Tags: cao cao dagrecreatie