Cao Dagrecreatie


Gepubliceerd: 06/06/2019

De Cao Dagrecreatie is bestemd voor dagrecreatieve bedrijven die lid zijn van RECRON en die hebben aangegeven deze cao in hun onderneming toe te passen. De cao wordt in 2019 ongewijzigd voortgezet.

  • De Cao Dagrecreatie liep af op 31 december 2018, maar wordt in 2019 ongewijzigd voortgezet.
  • Het wettelijk minimum (jeugd)loon is per 1 januari 2019 van overheidswege gewijzigd, wat heeft geleid tot een (beperkte) aanpassing van de loontabellen. Hulpkrachten worden minimaal o.b.v. het wettelijk minimum (jeugd)loon betaald.
  • De wachtperiodiek in de schalen 1, 2 en 3 zijn gelijk aan het wettelijk minimumloon voor een 22 jarige en derhalve ook verhoogd.
Documenten

Tags: cao cao dagrecreatie