Cao Dagrecreatie


Laatste update: 14/12/2022

De Cao Dagrecreatie is bestemd voor dagrecreatieve bedrijven die lid zijn van HISWA-RECRON én die hebben aangegeven deze cao in hun onderneming toe te passen.

De Cao Dagrecreatie wordt in 2023 ongewijzigd voortgezet, met dien verstande dat de loonsverhoging die is afgesproken in de Cao Recreatie ook geldt voor de Cao Dagrecreatie. In de Cao Dagrecreatie worden om die reden de volgende salariswijzigingen in 2023 doorgevoerd:

- 1 januari 2023: 2% verhoging van de salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen

- 1 juli 2023: 1% verhoging van de salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen

Daarnaast wordt het Wettelijk Minimum Loon per 1 januari 2023 verhoogd met 10,15%. Dit betekent dat in de salaristabellen de laagste loonschalen op het wettelijk minimum loon niveau komen te liggen.

Hieronder treft u de Cao Dagrecreatie 2023 aan met daarin de juiste bedragen in de salaristabellen.

Documenten
Gerelateerd nieuws
09nov
Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie met één jaar ongewijzigd verlengd; pensioenpremie verblijfsrecreatie niet omhoog.

Tags: cao cao dagrecreatie