Cao Dagrecreatie


Laatste update: 24/06/2021

De Cao Dagrecreatie is bestemd voor dagrecreatieve bedrijven die lid zijn van HISWA-RECRON en die hebben aangegeven deze cao in hun onderneming toe te passen. De Cao Dagrecreatie is in 2021 ongewijzigd voortgezet. 

  • De Cao Dagrecreatie heeft een looptijd van 1 jaar: van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
  • In de cao staan de actuele loontabellen vermeld. In 2021 vindt geen collectieve cao loonsverhoging plaats.
  • Tevens zijn er bepalingen opgenomen voor (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • De mogelijkheid om seizoenscontracten van maximaal 9 maanden af te spreken loopt ongewijzigd door.

 

Er komen geen Cao boekjes meer. De praktijk heeft uitgewezen dat deze nog weinig gebruikt worden

 

Documenten
Gerelateerd nieuws
09nov
Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie met één jaar ongewijzigd verlengd; pensioenpremie verblijfsrecreatie niet omhoog.

Tags: cao cao dagrecreatie