Cao Dagrecreatie


Gepubliceerd: 09/09/2019

De Cao Dagrecreatie is bestemd voor dagrecreatieve bedrijven die lid zijn van RECRON en die hebben aangegeven deze cao in hun onderneming toe te passen. Er is een nieuwe Cao Dagrecreatie afgesloten in 2019. 

  • De Cao Dagrecreatie heeft een looptijd van 2 jaar: van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. loopt van iep af op 31 december 2018, maar wordt in 2019 ongewijzigd voortgezet.
  • In de cao staan de actuele loontabellen vermeld.
  • Tevens zijn er bepalingen opgenomen voor (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Ook is de mogelijkheid om seizoenscontracten van maximaal 9 maanden af te spreken weer in de cao opgenomen.
Documenten
Gerelateerd nieuws
09nov
Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie met één jaar ongewijzigd verlengd; pensioenpremie verblijfsrecreatie niet omhoog.

Tags: cao cao dagrecreatie