Chemievrije onkruidbestrijding


Laatste update: 15/04/2022

Update 15-04: de hieronder te lezen tekst is nog actueel. Op dit moment wordt er door een onderzoeksbureau een nieuwe handreiking geschreven.

Specifiek campings, vakantieparken, groepsaccommodaties en jachthavens hebben in de recreatiesector nog tot 2020 nog een ontheffing voor het algehele gebruiksverbod van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.

De recreatiesector heeft voor genoemde bedrijfsgroepen een tijdelijke uitzonderingspositie middels de Green Deal Gewasbescherming gelet op de grote oppervlakten die worden beheerd, met een relatief beperkte personeelsomvang. De afgelopen jaren zijn ervaringen opgedaan met alternatieven methoden voor het gebruik van chemische middelen bij de onkruidbestrijding. Inmiddels zijn er voldoende ervaringen opgedaan met alternatieve bestrijdingsmethoden. Ondanks dat alle alternatieven arbeidsintensiever zijn en/of meer kosten met zich meebrengen, is de verwachting dat vanaf 2020 de tijdelijke ontheffing vervalt voor onze sector.

Resultaat of gewenst resultaat

Het chemievrij werken vanaf 2020 in de recreatiesector

Documenten

Tags: Onkruidbestrijding Green Deal Glyfosaat