Chemievrije onkruidbestrijding


Laatste update: 27/05/2024

Vanaf 1 januari 2025 mag je als ondernemer geen chemische bestrijdingsmiddelen meer toepassen bij het beheer van bijvoorbeeld verhardingen en beplantingen. De uitzonderingsgebieden en omstandigheden voor recreatieve doeleinden van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen vervallen.

Overschakelen naar terreinbeheer zonder chemische bestrijdingsmiddelen is maatwerk. Er is een handreiking beschikbaar zodat je de juiste keuzes kunt maken. Gelukkig worden veel terreinen al beheerd zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Het wiel hoeft daarom niet helemaal opnieuw uitgevonden te worden.

De handreiking bevat een stappenplan dat inzicht geeft in de eigen situatie (terrein, organisatie, mogelijkheden, wensen, planning) en de keuzes die nodig zijn om het terrein zonder chemische bestrijdingsmiddel te kunnen beheren.

Eco Consult stelde in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de handreiking op.

Resultaat of gewenst resultaat

Het chemievrij werken in de recreatiesector.

Documenten

Tags: Onkruidbestrijding Green Deal Glyfosaat eco consult handreiking