Geschillencommissie Waterrecreatie


Gepubliceerd: 01/09/2019

Het kan gebeuren dat er meningsverschillen tussen klanten en bedrijven ontstaan. Het is soms lastig hier samen uit te komen. Toch hoeft de stap naar de rechter dan niet direct genomen te worden. Het is mogelijk je klant te verwijzen naar de Geschillencommissie Waterrecreatie. Ook is het mogelijk om zelf een kwestie voor te leggen aan de Geschillencommissie Waterrecreatie.

De Geschillencommissie Waterrecreatie behandelt klachten van consumenten op het gebied van waterrecreatie. Aan de hand van documenten en eventuele mondelinge toelichting doet de commissie uitspraak. Het inschakelen van een jurist of advocaat is niet nodig, je kan je ‘eigen verhaal’ kwijt. Soms komt het voor dat er een deskundige wordt ingeschakeld.

De Geschillencommissie Waterrecreatie bestaat uit drie personen: een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger namens HISWA-RECRON en een vertegenwoordiger namens ANWB/Consumentenbond. De uitspraak die de commissie doet is voor beide partijen bindend. HISWARECRON staat garant voor het nakomen van de uitspraak door haar leden. De geschillenregeling is gekoppeld aan de HISWA Algemene Voorwaarden

De procedure bij de Geschillencommissie kent een aantal voordelen:

  • Eenvoudig: geen jurist of advocaat nodig
  • Goedkoop: Aan de ‘eiser’ wordt een kleine vergoeding gevraagd, die hij terugkrijgt als hij in het gelijk wordt gesteld.
  • Gegarandeerd nakoming van de uitspraak

Per jaar doet de Geschillencommissie Waterrecreatie ongeveer 35 uitspraken. Het aandeel van de geschillen waarin de ondernemer in het gelijk wordt gesteld ligt de afgelopen jaren hoger dan het aandeel dat de consument gelijk krijgt.

Resultaat of gewenst resultaat

Laagdrempelige oplossing voor geschillen tussen de  watersportondernemer en de watersporter.

Externe links
Documenten

Tags: