HISWA Certified Allround Yachtservice Bedrijf


Laatste update: 21/01/2020

Het HISWA Certified Allround Yachtservice Bedrijf is een jachtservice bedrijf die vrijwillig voldoet aan extra kwaliteitseisen. Hiermee kan men zich in de markt onderscheiden als kwaliteitsbedrijf waar extra gelet wordt op veiligheid, milieu en kwaliteit van dienstverlening.

Certificatie is een manier waarbij objectieve en controleerbare eisen aan het bedrijf kunnen worden vastgelegd. Wanneer het HISWARECRON lid zich aan de eisen voldoet mag men zich ‘HISWA Certified Allround Jachtservice Bedrijf’ noemen en dit actief naar de markt communiceren. Zo versterken we het kwaliteitsimago van HISWARECRON watersport bedrijven naar de consument.

Het systeem is heel bewust eenvoudig en zo toegankelijk mogelijk gehouden. Er wordt uitgegaan van al bestaande HISWA checklisten en HISWARECRON stelt de toepassing hiervan verplicht. Naast standaardisatie van de werkwijze worden er ook algemene eisen aan het bedrijf gesteld.
Zo moet een bedrijf:

  • minimaal 3 jaar lid zijn van HISWA-RECRON (voorheen HISWA Vereniging);
  • verklaren te voldoen aan van overheidswege verplichte regelgeving;
  • werknemers moeten minimaal één keer per jaar worden bijgeschoold.

Dit initiatief past helemaal in de strategie van HISWA-RECRON waarin kwaliteit als een belangrijk speerpunt is aangemerkt. Zo vertalen we de abstractie van beleid naar de praktijk en geven het kwaliteitselement van het HISWA logo nog meer inhoud. Daar heeft zowel het HISWA-RECRON watersportbedrijf áls de consument plezier van.

Resultaat of gewenst resultaat

Door mee te doen aan het project HISWA Allround Certified Yachtservice Bedrijf kan je je onderscheiden als kwaliteitsbedrijf.


Tags: Certificaten keurmerken