Mensenhandel


Laatste update: 06/09/2022

Om de veiligheid in en rond uw bedrijf te verbeteren, heeft RECRON (tegenwoordig HISWA-RECRON) voor een aantal thema's, zoals Mensenhandel, zogenaamde veiligheidskaart ontwikkeld. Op de kaart vind je per tips, adviezen en checklists op het gebied van veiligheid. 

 

Signalenkaart mensenhandel

Herken de signalen van mensenhandel in relatie tot illegale hotelprostitutie - zie bijlage.
 

E-learning signalering illegale prostitutie/mensenhandel voor recreatie

Illegale prostitutie en mensenhandel; er zijn tal van voorbeelden dat vakantieparken en hotels hiervoor worden gebruikt. Preventieve maatregelen zorgen ervoor dat een locatie minder aantrekkelijk is voor mensenhandelaren en loverboys. Zorg bijvoorbeeld voor oplettend personeel dat signalen herkent en weet hoe hierop te reageren.

Met de e-learning van Defence for Children - ECPAT kan personeel in 10-15 minuten getraind worden op het herkennen van signalen. Er is een module voor: receptiepersoneel, schoonmaakpersoneel en technische dienst. Aan de hand van een filmpje kunnen deelnemers klikken als zij een signaal denken te zien. Herken je alle signalen? Test jezelf!!

Resultaat of gewenst resultaat

Herken de signalen van mensenhandel in relatie tot illegale hotelprostitutie (of vakantiepark)

Documenten

Tags: mensenhandel prosititutie