Nieuwe regels arbeidscontracten oproepkrachten


Categorie:
Gepubliceerd: 07/10/2020

Werkgevers die met oproepkrachten werken, krijgen vanaf 2021 te maken met nieuwe regels. U moet jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. 

 

Eén van de nieuwe regels in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor oproepkrachten is dat elke werkgever een aanbod moet doen voor een vaste arbeidsomvang aan elke oproepkracht, als zijn oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd. Het aanbod voor een vaste arbeidsomvang is ten minste gelijk aan het gemiddeld aantal uren, waarvoor u de werknemer de afgelopen 12 maanden heeft opgeroepen. 

Elke keer als de oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd moet u als werkgever binnen één maand een aanbod doen aan de oproepkracht voor een vast aantal uren. 
Vervolgens moet de oproepkracht binnen één maand laten weten of hij op het aanbod ingaat. Hij hoeft het aanbod niet te accepteren. Hij kan ervoor kiezen om zijn contract volledig op oproepbasis voort te zetten.
Ten slotte gaat de vaste arbeidsomvang uiterlijk in op de 1e dag nadat de bovengenoemde 2 maanden zijn verstreken. 

De minister is van mening dat er te veel flexwerkers zijn in Nederland. Dit heeft ongewenste maatschappelijke effecten. De minister wil daarom flexwerk verminderen: Flex wordt minder flex.   

Voorbeeld
Oproepkracht heeft een oproepcontract van 12 maanden op 31 januari 2021. Zij heeft het afgelopen jaar gemiddeld 16 uur per maand gewerkt in uw bedrijf. 
U doet een aanbod voor 16 of meer uren aan de oproepkracht vóór 28 februari 2021. 
De oproepkracht geeft een reactie vóór 31 maart 2021.
Het contract voor een vast aantal uren gaat uiterlijk in op 1 april 2021, als de oproepkracht uw aanbod accepteert.

Let op!  
Als u geen aanbod doet, dan heeft de oproepkracht automatisch recht op een contract van 16 uur op 1 april. Geen grapje.
Doe het aanbod altijd schriftelijk of per mail. Geef duidelijk aan, voor welke datum de oproepkracht moet reageren.  
Geef ook duidelijk aan, dat de oproepkracht uw aanbod niet hoeft te accepteren. Hij mag  als oproepkracht verder werken. In dat geval maakt u een nieuw oproepcontract.

Als u niet wilt doorgaan met de oproepkracht dan zegt u schriftelijk één maand van te voren aan. 

Tip!
Noteer direct bij elk nieuw oproepcontract de datum voor de aanzegbrief en de datum voor het vaste aanbod.    


Tags: oproepkracht arbeidscontract arbeidsvoorwaarden personeel