Programma Aanpak Stikstof (PAS)


Gepubliceerd: 07/08/2019

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Voor lopende, nog niet onherroepelijke vergunningaanvragen en bestemmingsplanprocedures betekent dat, dat die voor een belangrijk deel komen stil te vallen, omdat onduidelijk is hoe met die procedures moet worden omgegaan en of er überhaupt (ingeval er sprake is van extra uitstoot van stikstof in relatie tot de activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd c.q. het bestemmingsplan wordt gewijzigd) nog vergunning kan worden afgegeven.

Wat is de PAS?

PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof.  De Nederlandse overheid startte het programma in 2015 om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Tegelijkertijd was het dé manier om vergunningen uit te delen aan bed...

Log in om verder te lezen of de bestanden te downloaden

Deze content is alleen beschikbaar voor HISWA RECRON leden. Bent u nog geen lid? Bekijk alle voordelen van een HISWA RECRON lidmaatschap of meld u direct aan!

Inloggen   

Tags: Programma Aanpak Stikstof PAS Natura 2000