Toeristenbelasting in de recreatiesector


Laatste update: 12/12/2022

Toerismebelasting is een algemene belastingheffing die gemeenten kunnen heffen bij bedrijven die overnachtingen aan gasten aanbieden. De belasting geldt alleen voor die gasten die geen ingezetene zijn van de gemeente. In enkele gevallen kennen gemeenten daarnaast ook een forenzenbelasting. Ondernemers van HISWA-RECRON signaleren dat steeds meer gemeenten de toeristenbelasting verhogen, en dit als sluitpost van hun gemeentelijke begroting inzetten.  

Elke gemeente is vrij om toerismebelasting te heffen, en te bepalen hoe zij het tarief berekenen. Dit kan per persoon per nacht of op forfaitaire basis, waarbij het gemiddeld aantal overnachtende gasten per periode wordt overeengekomen. De ondernemer is een vast bedrag verschuldigd aan de gemeente.

Gemeenten krijgen vanuit het gemeentefonds steeds minder rijksbijdragen binnen. Tegelijkertijd worden gemeenten geacht om wel de sociale voorzieningen, zorg en veiligheid op peil te houden. Veel gemeenten kiezen er daarom voor om de belastingen te verhogen, waaronder de toerismebelasting. Ondernemers moeten deze algemene heffing doorrekenen aan de gast, wat een verlies aan inkomsten betekend. HISWA-RECRON is om die reden geen voorstander van de toerismebelasting. De recreatiesector mag niet de rekening betalen voor de tekorten in de gemeentebegrotingen. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin een gemeenten zowel toeristenbelasting, als forenzenbelasting gaat heffen. Deze stapeling van lasten werkt averechts in de gezamenlijk opgave om toeristisch vitale en bloeiende gemeenten te creëren.

De regiomanagers van HISWA-RECRON voeren op lokaal niveau de lobby op dit thema. Omdat het afschaffen van de toerismebelasting op de korte termijn niet voor de hand ligt, pleiten we voor een herinvestering van de belastingopbrengsten in de toeristische sector. Zo kan de opbrengst van deze gelden nog enigszins ten gunste werken van onze sector. Veel gemeenten hebben deze oproep van HISWA-RECRON omgezet in beleid.

Documenten
Gerelateerd nieuws
14nov
Gele hesjes in Loon op Zand tegen verhoging toeristenbelasting
04nov
Sector wil in gesprek met Steenwijkerland over verhoging toeristenbelasting
02okt
Extreme heffingen voor de stacaravan dreigen op Ameland
17sep
Ondernemers verrast door voorgenomen verhoging toeristenbelasting in Ommen (Ov)
16sep
Gemeente Westerveld (Drenthe) slaat de plank mis
21aug
Lobby tegen extreme toeristenbelasting heeft effect
24jul
Binnenlandse vakanties duurder door overheidsbeleid
24jun
Verhoging toeristenbelasting in Barneveld na protest RECRON uitgesteld
18jun
Strijd tegen verhoging toeristenbelasting gaat door!

Tags: toeristenbelasting lokale belastingen lokale lasten