Veiligheid bij calamiteiten


Gepubliceerd: 29/08/2019

Een ondernemer zal aan zijn gasten een in vele opzichten veilige verblijf willen aanbieden. Zo dienen specifieke maatregelen te worden genomen ten aanzien van onderwerpen als legionella of brand. Een veilig verblijf begint met een goede risico- inventarisatie en het bepalen van maatregelen die moeten worden genomen. Hiernaast moet ook een calamiteitenplan onderdeel uitmaken van het veiligheidsbeleid van een onderneming. Recreatiebedrijven zijn verplicht te beschikken over een calamiteitenplan.

Documenten

Tags: Calamiteit veiligheid brand risico