WOZ en OZB: Waardering Onroerende Zaken en Onroerende Zaakbelasting


Gepubliceerd: 07/06/2019

Elke ondernemer die onroerend goed heeft, heeft er mee te maken: de waardering van het onroerend goed. Van groot belang dat de waarde juist wordt vastgesteld, omdat daaraan vele belastingen worden gekoppeld, zoals de IB, de OZB, de Watersysteemheffing.

Waarderen van onroerend goed voor belastingheffing is geregeld in de Wet WOZ. Vaak (maar niet altijd) worden bedrijven gewaardeerd op basis van cashflow. Doorgaans leidt dat tot een goede waarde en daarmee tot een juiste belastingheffing. G...

Log in om verder te lezen of de bestanden te downloaden

Deze content is alleen beschikbaar voor HISWA RECRON leden. Bent u nog geen lid? Bekijk alle voordelen van een HISWA RECRON lidmaatschap of meld u direct aan!

Inloggen   

Tags: WOZ OZB