WOZ en OZB: Waardering Onroerende Zaken en Onroerende Zaakbelasting


Laatste update: 17/02/2021

Elke ondernemer die onroerend goed heeft, heeft er mee te maken: de waardering van het onroerend goed. Van groot belang dat de waarde juist wordt vastgesteld, omdat daaraan vele belastingen worden gekoppeld, zoals de IB, de OZB, de Watersysteemheffing.

Waarderen van onroerend goed voor belastingheffing is geregeld in de Wet WOZ. Vaak (maar niet altijd) worden bedrijven gewaardeerd op basis van cashflow. Doorgaans leidt dat tot een goede waarde en daarmee tot een juiste belastingheffing. Gemeenten zijn creatief in het zoeken naar elementen die de WOZ-waarde verhogen. Zo worden stacaravans en chalets op gehuurde grond in toenemende mate meegenomen in de WOZ-waarde van het bedrijf, waardoor de WOZ-waarde van het bedrijf exponentieel stijgt, zonder dat de economische- of marktwaarde mee stijgt. Ondernemers dienen hierop scherp te letten en zonodig in bezwaar en beroep te komen tegen deze praktijken en hun case te melden bij RECRON (inmiddels HISWA-RECRON), afdeling Info&Advies.

Resultaat of gewenst resultaat

Gemeenten dienen bedrijven te taxeren via de cash flow methode en stacaravans en chalets van gasten niet mee te rekenen in de WOZ-waarde van het recreatiebedrijf.

Documenten

Tags: WOZ OZB energiebelasting arresten Hoge Raad woondelen onroerend goed afschrijving gebouwen