ZYPP advocaten

Omschrijving

ZYYP advocaten staat voor advocatuur nieuwe stijl: kleinschalig, met open communicatie en specialistische juridische dienstverlening.

Onze focus ligt op partijen die actief zijn op terrein van vastgoed en overheid. De recreatiesector heeft daarbij onze bijzondere aandacht.

De specialisten van ZYPP advocaten zijn deskundig op de volgende rechtsgebieden:

 • omgevingsrecht (vergunningen)
 • bouwen en ontwikkelen
 • herstructurering en opzetten exploitatiestructuur recreatieparken
 • koop en verkoop
 • huur en verhuur
 • handhaving
 • natuurbescherming
 • overheid & schade
 • algemeen bestuursrecht
 • zakelijke rechten (erfdienstbaarheden, erfpacht en opstalrechten)
 • beslag- en executierecht
 • burenrecht (verjaringsvraagstukken)
 • vraagstukken op het gebied van vitalisering vakantieparken

 
Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in de recreatiepraktijk. Als kennispartner van  HISWA-RECRON zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkelingen die spelen op recreatieparken. Zo staan wij recreatieondernemers die hun park willen uitbreiden bij in het vergunningtraject. Wij helpen recreatieondernemers die hun park willen vernieuwen (herstructureren) bij het opzeggen van de lopende huurovereenkomsten zodat er ruimte ontstaat voor een nieuwe invulling. Ook kunnen wij recreatieondernemers adviseren bij het opzetten en inrichten van de exploitatie.

Er ontstaan soms conflicten tussen de recreatieondernemer en de huurders of eigenaren van een recreatiewoning. Denk daarbij aan het doorbelasten voor onderhoud of het (door)leveren van nutsvoorzieningen. Onze advocaten staan de recreatieondernemer graag bij in dit soort discussies, zodat er duidelijkheid wordt gecreëerd en weer rust komt op het park.

+ Volledige omschrijving- Minder omschrijving

Activiteiten

 • Advocaten & Notarissen