Leisure Brains

Omschrijving

Thinking ahead in leisure and hospitality

Leisurebrains is een adviesbureau dat ondernemers en overheden helpt om inzicht te krijgen in (complexe) vraagstukken in de vrijetijdssector. Wij komen vooral met praktische oplossingen. Een deel van ons werk betreft advisering en (markt)onderzoek, maar steeds belangrijker wordt de uitvoering van het advies of de implementatie van beleid. Daarnaast voeren we diverse toeristische projecten uit en worden we vaak ingehuurd als procesmanagers om complexe processen te begeleiden.

We beschikken over een uitgebreid netwerk waar we graag mee samenwerken. Zeker bij multidisciplinaire adviesvraagstukken biedt deze integrale aanpak een duidelijke meerwaarde. De vrijetijdssector staat allang niet meer op zich zelf. Het samengestelde product dat de sector aanbiedt, wordt steeds vaker vormgegeven door strategische allianties. Bij elke uitdaging zoeken we relevante partners, waarbij ons bureau wel altijd eindverantwoordelijk blijft.

Wij werken resultaatgericht. We zijn doeners die plannen of projecten van idee graag naar de uitvoering brengen.

+ Volledige omschrijving- Minder omschrijving

Activiteiten

  • Adviesbureaus

Foto's