Agenda

Hier vind je alle bijeenkomsten, evenementen en trainingen van HISWA-RECRON.

Training of praktijktoets Veilig Rijden en Heffen met de Heftruck

1 januari t/m 31 december 2023

Volgens de Arbo-wet, artikel 8, is het belangrijk om te beschikken over actuele kennis van en vaardigheid in het veilig rijden en heffen met de heftruck. Hiermee verminder je de kans op ernstige ongelukken en schades. Verzekeringmaatschappijen kijken bij schades tegenwoordig naar een actuele RI&E en stellen opleidingseisen, ook ten aanzien van veilig rijden en heffen. In de training leer je, hoe je veilig kunt rijden en heffen met de vorkheftruck. Heb je al ruime kennis en ervaring met de heftruck? Dan is het ook mogelijk om alleen de praktijktoets te volgen.

 

Als je de toets met goed gevolg aflegt, krijg je het certificaat Heftruck met een geldigheidsduur van 5 jaar. Als je de toets niet met goed gevolg aflegt, dan moet je alsnog naar de training. In dat geval betaal je de kosten voor de toets én de training.

Herbert van Oord (HISWA-RECRON) geeft het volgende advies:
“De praktijktoets is vooral geschikt voor medewerkers met veel kennis en ervaring met de heftruck. Zij kunnen de toets met goed gevolg afleggen. De toets is minder geschikt voor medewerkers met beperkte ervaring met de heftruck. Zij kunnen beter naar de training. Zowel de training als de praktijktoets kun je doen in jouw bedrijf”.

Inhoud van de training
- Controleren van de heftruck;  
- Organiseren van een veilige rij- en hefomgeving; 
- Hef- en rijklaar maken van de lasten; 
- Veilig rijden en kijken volgens verkeersregels; 
- Veilig belasten en heffen met beladingsdiagram;
- Laden en lossen van vrachtwagens 
- Laden en lossen van stellingen

Bestemd voor
Ondernemers en medewerkers van watersportbedrijven, die rijden en heffen met de heftruck. 

Duur
Eéndaagse training met praktijktoets.

Alleen praktijktoets? Dit duurt één uur.

Afsluiting
Je sluit de praktijkdag af met een praktijktoets. De praktijktoets is vijf jaar geldig. Daarna volg je elke vijf  jaar een herhaling met praktijktoets.

Locatie
We organiseren de training op locatie van jouw bedrijf. Per training maximaal 6 deelnemers en 1 voertuig per 2 kandidaten.

Kosten en tegemoetkoming 

€ 185,- per persoon (parktijktoets)
€ 335,- per persoon (training)
€ 2000,- Incompany training. 
Dit is inclusief handout en certificaat.

Als je bedrijf de HISWA cao volgt, kun je bij het Social Fonds HISWA een tegemoetkoming voor de training aanvragen. Kijk voor het declaratieformulier op www.sfhiswa.nl. Het gaat om het volgende bedrag: € 160,- per medewerker.

Informatie en aanmelding 
HISWA-RECRON via Suzanne van Tielraden: s.vantielraden@hiswarecron.nl

Terug naar overzicht

Recreactie en HISWA magazine

Recreactie is hét vakblad voor de leisure- en recreatieondernemer en HISWA Magazine is hét vakblad voor de watersportindustrie. Lees meer over deze vakbladen en de mogelijkheden om te adverteren.