Agenda

Elke twee weken vinden de HISWA-RECRON Talks plaats. Een korte online sessie waarbij je in een kwartiertje wordt bijgepraat over een specifiek en actueel onderwerp. 

Op dinsdag 21 en woensdag 22 maart wordt Skills NL georganiseerd. Skills betreft een officiële wedstrijd voor MBO scholieren. Skills NL is bedoeld om excellent vakmanschap in branches te stimuleren

HISWA-RECRON organiseert op dinsdag 21 maart de jaarlijkse praktijkdag buitensport.

Op donderdag 16 maart organiseert HISWA-RECRON samen met haar leden een informatiebijeenkomst voor de Raads- en Commissieleden van gemeente Texel. Onderwerp is het Paraplubestemmingsplan Recreatie dat ter inzage ligt tot 13 maart. De bijeenkomst is bij van der Valk Hotel Texel – De Koog en start om 20 uur.

Naast een schets van regionale ontwikkelingen zoals toeristenbelasting en de regionale energiestrategieën (RESsen), wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de landelijke actualiteiten. Aan de orde komen het energielabel voor recreatiewoningen, de aanpassing van het HISWA Haven- en Werfreglement, de stand van zaken met betrekking op btw-verhuur zeilboten én de nieuwe Gedragscode Sociale Veiligheid. 

Tijdens Boot Holland worden de carrieredagen "leren en werken in de watersport" gepromoot.

 

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen willen we het belang van de sector recreatie & toerisme onder de aandacht brengen bij de politieke partijen in Drenthe.

HISWA-RECRON Partner in Business, Stratech, organiseert 7 maart het kennisevent voor de recreatieondernemer van de toekomst: Leisure in Business.

De sector recreatie & toerisme is van grote economische en sociaal maatschappelijke waarde. Een boodschap die we graag onder de aandacht willen brengen bij de politieke partijen in Overijssel, want deze sector verdient een prominente plaats in het toekomstig provinciaal beleid. Daarom organiseert Gastvrij Overijssel, in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart, het Sectordebat Recreatie & Toerisme.

Je kunt je voorstellen, wat er mis kan gaan met een onveilige gasinstallatie.
Het regelmatig keuren van gasinstallaties is belangrijk. Dit moet op professionele wijze gebeuren om  ongevallen en schadeclaims te voorkomen.

In Gelderland is het project Green Key en Blauwe Vlag van start gegaan, speciaal gericht op de sector recreatie en toerisme. Hierin kunnen 26 ondernemers steun krijgen bij verduurzaming van hun bedrijf. Dit helpt om de voetafdruk te verlagen, maar ook om de kosten te drukken. Als kroon op het werk kan men zich laten certificeren met een serieus, internationaal erkend keurmerk. Op 21 februari vindt er een Informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde ondernemers plaats.

Je kunt je voorstellen, wat er mis kan gaan met een onveilige tuigage. Het regelmatig inspecteren van de tuigage van een pleziervaartuig is belangrijk en moet op professionele wijze gebeuren om  ongevallen en schade te voorkomen.
In de training leer je de tuigage (aluminium mast/giek/staand- en lopend want) te inspecteren aan de hand van de HISWA-RECRON Checklist Tuigage. Deze mag je alleen gebruiken, als je beschikt over een geldig certificaat van deze training.

Je werkt je hele leven aan je bedrijf en in 5 seconden is het weg.
Je bent gehackt! Geen bestanden, geen klanten, geen planning.
Voorkom dat je slachtoffer wordt van hackers. 

Donderdag 2 februari vindt de ledenbijeenkomst voor de Jachtservicebedrijven in Zeeland plaats.
Tijdens deze bijeenkomst worden de actuele zaken in de regio besproken en de actuele zaken rondom de bedrijfsvoering (certificatie, checklist verzekerbaarheid, nieuwe training tuigage, antifouling, vuilwater, etc).

Op vrijdag 27 januari 2023 vindt de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst plaats bij Outstanding tenten in Barneveld! Deze bijeenkomst staat in het teken van bedrijfsovername.

Donderdag 26 januari vindt het 6e HISWA-RECRON Innovatiecongres plaats voor de HISWA-RCRON leden in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Wil je bijpraten met collega’s uit de branche en je door de Regiomanager laten informeren over zaken die in de regio spelen? Kom dan op donderdag 19 januari naar de bijeenkomst voor HISWA-RECRON bedrijven in Noord-Beveland. Je bent vanaf 14.00  uur welkom in Kortgene. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zoeken we een locatie in Kortgene e/o. Naderhand is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje aan de bar. 

Op 14 december organiseren MKB-Nederland en VNO-NCW  van 16.00 tot 17.00 uur een webinar over  ‘Als de financiële lasten zich opstapelen: wat zijn je mogelijkheden als ondernemer?’

 

Met de HISWA-RECRON Partners in Business en Kennispartners gaan we samen in gesprek over actuele onderwerpen. Met deze terugkerende sessies willen we samen van gedachten wisselen, kennis delen en ervaringen uitwisselen over specifieke vraagstukken/onderwerpen die van groot belang zijn in deze veranderende tijden.

 

Recreactie en HISWA magazine publicaties

Recreactie is hét vakblad voor de leisure- en recreatieondernemer en HISWA Magazine is hét vakblad voor de watersportindustrie. Lees meer over deze vakbladen en de mogelijkheden om te adverteren.