Agenda

Nu het weer mag, organiseren wij graag een bijeenkomst voor de leden van HISWA-RECRON in Noord-Holland. Een bijeenkomst voor zowel landrecreatie als  watersportbedrijven. 

Op donderdag 23 juni is er een webinar over de RI&E. Alle bedrijven moeten volgens de arbowet beschikken over een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), inclusief een plan van aanpak. Dit geldt ook als je geen personeel in dienst hebt, maar bijvoorbeeld ligplaatshouders ontvangt. Voor de watersportsector is ook een speciale RI&E beschikbaar. Daarin opgenomen zijn: een standaard vragenlijst, een bijbehorende handleiding en een standaardmodel voor het opstellen van een plan van aanpak. In het plan van aanpak kun je acties noteren die nodig zijn om de risico’s te beperken. Een ingevuld en actueel plan van aanpak voorkomt onder andere dat je aansprakelijk gesteld kunt worden voor bedrijfsongevallen. 

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen en lozingsverbod? En wil je weten wat de belangrijkste aandachtspunten zijn in de HISWA-voorwaarden? Meld je dan aan voor de ledenbijeenkomst voor jachthavens en stallingbedrijven. Dinsdag 21 juni organiseren wij een bijeenkomst en praten jullie graag bij op actuele en lopende thema’s.  

Het congres wordt georganiseerd door het programma Vitale Vakantieparken Drenthe in samenwerking met de provincie Drenthe. 

Op donderdag 19 mei organiseert HISWA-RECRON Kennispartner Stellicher advocaten een kennissessie over het herstructureren van een vakantiepark. Heb je (grote of kleine) herstructureringsplannen? Dan wil je deze bijeenkomst niet missen!

Webinar Voorkom Cybercrime

15-03 t/m 17-05-2022

HISWA-RECRON Kennispartner AON geeft op diverse data een webinar van 25 minuten over cybercrime.

Cybercriminelen schieten met hagel, op zoek naar kwetsbaarheden. Vinden ze ergens een gaatje in uw digitale schild, dan gaan ze uw systeem in, op zoek naar uw waardevolle gegevens. Uw klantgegevens, financiele administratie, voorraadbeheer, planning, creditcardgegevens of het saldo op uw bankrekening zijn in beginsel al een waardevolle buit.

Op 11 mei organiseert HISWA-RECRON van 16.00h tot 17.00 uur een webinar voor haar leden over pensioen.

Waarschijnlijk ben je al volop bezig met het hoogseizoen. Maar zijn jouw nieuwe medewerkers daar ook al klaar voor? Weten zij hoe je met een grote lach gasten ontvangt? En kunnen zij een mondje meepraten in het Duits? Weten zij hoe ze moeten handelen volgens de juiste veiligheidsvoorschriften?

Die middag/avond is voor alle HISWA-RECRON leden. Er zijn deze middag vier inspirerende sprekers die actuele onderwerpen bespreken. De middag wordt afgesloten met een borrel en een hapje/buffet.

Waarschijnlijk ben je al volop bezig met het hoogseizoen. Maar zijn jouw nieuwe medewerkers daar ook al klaar voor? Weten zij hoe je met een grote lach gasten ontvangt? En kunnen zij een mondje meepraten in het Duits? Weten zij hoe ze moeten handelen volgens de juiste veiligheidsvoorschriften?

Op dinsdagmiddag 12 april organiseert VisitBrabant ‘Hotel Brabant’ bij DOMUSDELA in Eindhoven, exclusief voor de Brabantse verblijfsaccommodaties.

In Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook beperkte digitale vaardigheden.
Hoe herken je en bespreek je laaggeletterdheid? Wat kun je doen? Waar vind je een interessant cursusaanbod? Welke subsidies zijn er? Wat zou de werknemer verder zelf nog willen leren?

Symposium Gastvrij Overijssel voor ondernemers en studenten uit de gastvrijheidssector

Centraal thema "Ontmoeten"

We zijn te gast bij Alex Dekker van Familiecamping De Vossenburcht. Naast een korte introductie en toelichting van een aantal relevante en actuele zaken die voor Overijssel van belang zijn neemt Alex ons mee naar zijn meest recente (bedrijfs)ervaringen over herstructurering, permanente bewoning, politiek en uiteraard ontbreekt een rondje op het bedrijf niet. We sluiten de middag af met een gezellig buffet.

Ik zie je graag op donderdag 17 maart aanstaande
 
Locatie
Familiecamping De Vossenburch
Bezoensweg 5, 7955 PT IJhorst

Op 16 maart om 16.00 uur organiseert HISWA-RECRON een webinar over elektrisch varen in een nieuwe vorm.

"Ontmoeten en Verbinden"

Deze praktijkdag staat in het kader van kennis delen en ontmoeten. 
Dit gaat gepaard met plenaire sessies, interessante workshops en buitenactiviteiten. Wat kun je onder andere (onder voorbehoud) verwachten van deze dag:

Je kunt je voorstellen, wat er mis kan gaan met een onveilige gasinstallatie. 
Het regelmatig keuren van gasinstallaties is belangrijk. Dit moet op professionele wijze gebeuren om  ongevallen en schadeclaims te voorkomen.
In de training leer je een gasinstallatie te keuren aan de hand van de vernieuwde HISWA-RECRON Checklist Gas. Deze mag je alleen gebruiken, als je beschikt over een geldig certificaat van deze training. De checklist is opgesteld volgens de Europese Richtlijn, ISO-norm 10239 en milieu- en arbowetgeving.  

Infocafé Duurzame Diesel

01-01 t/m 31-01-2022

Let op: dit infocafé is verplaatst van oktober 2021 naar januari 2022, exacte datum volgt nog.

Er zijn diverse dieselvarianten op de markt met bijbehorende claims ten aanzien van duurzaamheid. Daarbij zijn de afkortingen zijn niet van de lucht. Maar wat is nu wat en waar staan die afkortingen voor? Denk aan GTL, BTL, HVO, etc. Hoe zijn deze ‘alternatieve’ diesel varianten samengesteld? Kan je elke dieselvariant ongestraft toepassen bij verschillende generaties motoren en wat betekent het gebruik van alternatieve dieselsoorten voor de toepassing in de praktijk?
 

Gasveilig! Een veilige en goedgekeurde gasinstallatie is belangrijk. Je kunt je voorstellen, wat er allemaal mis kan gaan met een onveilige gasinstallatie. Het keuren van installaties moet dan ook op professionele wijze gebeuren om alle risico’s op ongevallen en schadeclaims te voorkomen.

Ben jij bezig met of overweeg je om jouw familiebedrijf op termijn over te dragen? Bij een bedrijfsoverdracht komt veel kijken en komen veel vragen op je af. Naast fiscale en juridische zaken spelen ook persoonlijke vraagstukken en emoties een grote rol.

Recreactie en HISWA magazine publicaties

Recreactie is hét vakblad voor de leisure- en recreatieondernemer en HISWA Magazine is hét vakblad voor de watersportindustrie. Lees meer over deze vakbladen en de mogelijkheden om te adverteren.