Agenda

BTW Café Online 3 mei om 16.00 uur:  BTW bij levering van jachten in de EU of buiten de EU

Recreatie Trainingen (HISWA-RECRON TOP Supplier) geven in maart/arpil korte intensieve training-sessies, georganiseerd op meerdere locaties in het land, zodat reisafstand geen belemmering hoeft te zijn om mee te doen!

EFCO vergadering in Noord-Holland

30 maart t/m 31 maart 2023

De vergadering van de Genaral assembly van de Europese federatie van nationale kampeer-associaties wordt dit jaar door HISWA-RECRON georganiseerd en vindt plaats in Noord-Holland.

HISWA-RECRON, PureBlue Water B.V. en Camping Olmenveld organiseren - in samenwerking met de Provincie Zeeland, Impuls Zeeland en HZ/Kenniscentrum Kusttoerisme - op 30 maart a.s. van 14:00 uur tot 17:00 uur een Inspiratiesymposium over de (noodzaak tot) duurzaam watermanagement.

Aanleiding is een concreet in het oog springend duurzaam waterzuiveringsproject in de recreatiesector mét meekoppelkansen voor de landbouw.
 

Op dinsdag 21 en woensdag 22 maart wordt Skills NL georganiseerd. Skills betreft een officiële wedstrijd voor MBO scholieren. Skills NL is bedoeld om excellent vakmanschap in branches te stimuleren

HISWA-RECRON organiseert op dinsdag 21 maart de jaarlijkse praktijkdag buitensport.

Op donderdag 16 maart organiseert HISWA-RECRON samen met haar leden een informatiebijeenkomst voor de Raads- en Commissieleden van gemeente Texel. Onderwerp is het Paraplubestemmingsplan Recreatie dat ter inzage ligt tot 13 maart. De bijeenkomst is bij van der Valk Hotel Texel – De Koog en start om 20 uur.

Naast een schets van regionale ontwikkelingen zoals toeristenbelasting en de regionale energiestrategieën (RESsen), wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de landelijke actualiteiten. Aan de orde komen het energielabel voor recreatiewoningen, de aanpassing van het HISWA Haven- en Werfreglement, de stand van zaken met betrekking op btw-verhuur zeilboten én de nieuwe Gedragscode Sociale Veiligheid. 

Tijdens Boot Holland worden de carrieredagen "leren en werken in de watersport" gepromoot.

 

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen willen we het belang van de sector recreatie & toerisme onder de aandacht brengen bij de politieke partijen in Drenthe.

HISWA-RECRON Partner in Business, Stratech, organiseert 7 maart het kennisevent voor de recreatieondernemer van de toekomst: Leisure in Business.

De sector recreatie & toerisme is van grote economische en sociaal maatschappelijke waarde. Een boodschap die we graag onder de aandacht willen brengen bij de politieke partijen in Overijssel, want deze sector verdient een prominente plaats in het toekomstig provinciaal beleid. Daarom organiseert Gastvrij Overijssel, in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart, het Sectordebat Recreatie & Toerisme.

Je kunt je voorstellen, wat er mis kan gaan met een onveilige gasinstallatie.
Het regelmatig keuren van gasinstallaties is belangrijk. Dit moet op professionele wijze gebeuren om  ongevallen en schadeclaims te voorkomen.

In Gelderland is het project Green Key en Blauwe Vlag van start gegaan, speciaal gericht op de sector recreatie en toerisme. Hierin kunnen 26 ondernemers steun krijgen bij verduurzaming van hun bedrijf. Dit helpt om de voetafdruk te verlagen, maar ook om de kosten te drukken. Als kroon op het werk kan men zich laten certificeren met een serieus, internationaal erkend keurmerk. Op 21 februari vindt er een Informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde ondernemers plaats.

Je kunt je voorstellen, wat er mis kan gaan met een onveilige tuigage. Het regelmatig inspecteren van de tuigage van een pleziervaartuig is belangrijk en moet op professionele wijze gebeuren om  ongevallen en schade te voorkomen.
In de training leer je de tuigage (aluminium mast/giek/staand- en lopend want) te inspecteren aan de hand van de HISWA-RECRON Checklist Tuigage. Deze mag je alleen gebruiken, als je beschikt over een geldig certificaat van deze training.

Je werkt je hele leven aan je bedrijf en in 5 seconden is het weg.
Je bent gehackt! Geen bestanden, geen klanten, geen planning.
Voorkom dat je slachtoffer wordt van hackers. 

Donderdag 2 februari vindt de ledenbijeenkomst voor de Jachtservicebedrijven in Zeeland plaats.
Tijdens deze bijeenkomst worden de actuele zaken in de regio besproken en de actuele zaken rondom de bedrijfsvoering (certificatie, checklist verzekerbaarheid, nieuwe training tuigage, antifouling, vuilwater, etc).

Nieuwjaarsbijeenkomst Jong RECRON

27 januari t/m 28 januari 2023

Op vrijdag 27 januari 2023 vindt de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst plaats bij Outstanding tenten in Barneveld! Deze bijeenkomst staat in het teken van bedrijfsovername.

Donderdag 26 januari vindt het 6e HISWA-RECRON Innovatiecongres plaats voor de HISWA-RCRON leden in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Recreactie en HISWA magazine publicaties

Recreactie is hét vakblad voor de leisure- en recreatieondernemer en HISWA Magazine is hét vakblad voor de watersportindustrie. Lees meer over deze vakbladen en de mogelijkheden om te adverteren.