Coronavirus COVID-19

Onze helpdesk is er alleen voor HISWA-RECRON-leden! Consumenten kunnen terecht op de site van de ANWB.
HISWA-RECRON-leden: als je geen antwoord kunt vinden op je vraag op deze website, neem dan contact op met onze helpdesk: corona@hiswarecron.nl of bij spoed 033 - 303 97 37 (ook in het weekend van 13:00 - 17:00 uur). Je kunt ook de regiomanager raadplegen.

Praktische informatie

Op deze pagina vind je alle praktische informatie rondom corona. Zo heeft HISWA-RECRON verschillende voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken in je communicatie naar medewerkers, klanten, gasten en instanties.

Vragen? Stuur een mail naar corona@hiswarecron.nl.
Bel alleen bij spoed naar: 033 303 97 37. Deze helpdesk is alleen voor bedrijven die lid zijn van HISWA-RECRON.

Ben je consument? Bel of mail dan met de ANWB of Consumentenbond.

Regionale noodverordeningen

Verschillende veiligheidsregio's in Nederland hebben naar aanleiding van de landelijke corona maatregelen noodverordeningen vastgesteld. Deze noodverordeningen verschillen per regio en kunnen worden gewijzigd. Houd daarom de website van jouw lokale veiligheidsregio goed in de gaten en/of neem contact op met jouw gemeente (verantwoordelijke ambtenaar en/of burgemeester). Op 26 maart 2020 hebben de 25 veiligheidsregio's nieuwe noodverordeningen vastgesteld. 

Wegwijzer voor steunmaatregelingen

  • Ik heb (tijdelijk) geen inkomsten

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning MKB 

Je kunt ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en is gebaseerd op het bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.
kvk.nl/coronaloket

  • Ik heb krediet nodig om aan mijn betalingsverplichting te voldoen

Borgstelling MKB-krediet

Via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) kunt u onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend. De BMKB-C geldt voor kredieten tot €1,5 mln.
www.rvo.nl/bmkb 

  • Ik heb +1,5 miljoen krediet nodig

Garantie Ondernemersfinanciering 

Bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen vanaf €1,5 mln. kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). De overheid geeft 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per bedrijf ligt tijdelijk op €150 mln.
www.rvo.nl/go

  • Ik kan belastingen niet (op tijd) betalen

- Je kunt de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling van aanslagen van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Na je aanvraag wordt de invordering stilgezet. De Belastingdienst zal geen verzuimboete uitdelen als je de komende maanden te laat belasting betaalt.

- Verwacht je een lagere winst, dan kun je een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aanvragen.

- De belasting- en invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
www.belastingdienst.nl

  • Ik heb minder of geen geld voor mijn personeel

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Op 31 maart heeft minister Koolmees de Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. De NOW heeft als doel om werkgevers, in deze tijd van acute en zware terugval in de omzet, via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. De regeling is vandaag gepubliceerd en zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf 6 april openstaan voor aanvragen. De afhandeling zal door het UWV gebeuren.

Belangrijke documenten en voorbeeldbrieven

HISWA-RECRON heeft belangrijke documenten, zoals een kamerbrief met maatregelen voor bedrijven op één plek voor je verzameld. De handige voorbeeldbrieven kun je gebruiken in je communicatie naar bezoekers, klanten, gasten, medewerkers en instanties.
Je vindt deze documenten in onze kennisbank.

Wanneer is er sprake van overmacht?

Veelvuldig wordt de vraag gesteld of de situatie waarin we momenteel verkeren is aan te merken als overmacht en daarmee meebrengt dat de ondernemer de voorschotten die hij heeft ontvangen van de consument niet hoeft terug te betalen. HISWA-RECRON heeft daarover met meerdere advocaten en juristen gesproken. De informatie die wij van onze advocaten en juristen hebben gekregen rondom dit onderwerp is te vinden in de kennisbank.

Tips om de liquiditeit op peil te houden

De coronacrisis zet de liquiditeit van veel bedrijven ernstig onder druk: boekingen en vooruitbetalingen vallen stil, gasten claimen hun betalingen terug en de bedrijfskosten lopen gewoon door. In onze kennisbank vind je tips om de liquiditeit zoveel mogelijk op peil te houden.

Tips voor sanitaire gebouwen en hygiëne

Hoe ga ik het beste om met de hygiëne en sanitaire gebouwen binnen mijn bedrijf? Een vraag die bij veel van onze leden speelt. HISWA-RECRON Topsupplier CSU helpt graag mee en heeft verschillende instructies samengevoegd in een informatiepakket. In dit informatiepakket staan instructies voor het schoonmaken van sanitaire gebouwen, hoe om te gaan met besmette ruimten en tips voor het personeel. 

Overige hulp en h...

Overige hulp en helpdesks