Coronavirus COVID-19

Ben je consument en wil je meer informatie, kijk dan op www.hiswarecron.nl/voorjouwveiligheid.

HISWA-RECRON-leden: als je geen antwoord kunt vinden op je vraag op deze website, neem dan contact op met onze helpdesk: corona@hiswarecron.nl. Je kunt ook de regiomanager raadplegen.

Praktische informatie

Op deze pagina vind je alle praktische informatie rondom corona. Zo heeft HISWA-RECRON verschillende voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken in je communicatie naar medewerkers, klanten, gasten en instanties.

Vragen? Stuur een mail naar corona@hiswarecron.nl.
Bel alleen bij spoed naar: 033 303 97 37. Deze helpdesk is alleen voor bedrijven die lid zijn van HISWA-RECRON.

Ben je consument? Bel of mail dan met de ANWB of Consumentenbond.Of kijk op www.hiswarecron.nl/voorjouwveiligheid.

 

Regionale noodverordeningen

Verschillende veiligheidsregio's in Nederland hebben naar aanleiding van de landelijke corona maatregelen noodverordeningen vastgesteld. Deze noodverordeningen verschillen per regio en kunnen worden gewijzigd. Houd daarom de website van jouw lokale veiligheidsregio goed in de gaten en/of neem contact op met jouw gemeente (verantwoordelijke ambtenaar en/of burgemeester). Op 30 april 2020 hebben de 25 veiligheidsregio's nieuwe noodverordeningen vastgesteld. 

Protocollen en communicatietoolkit

De openingsprotocollen zijn klaar. In deze documenten staan tot in detail strenge voorzorgsmaatregelen beschreven die je als ondernemer moet toepassen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bijvoorbeeld hoe gasten en klanten veilig en verantwoord van de voorzieningen, het sanitair, de winkel, de receptie en het havenkantoor gebruik kunnen maken.

Samen met 150 ondernemers uit zeven sectoren en in afstemming met de Veiligheidsregio’s zijn deze protocollen gemaakt, exclusief voor leden van HISWA-RECRON. Door deze protocollen na te leven, laat je zien dat je verantwoord open bent of kunt gaan.

Uitlegvideo's

Nieuw! We hebben video’s gemaakt met daarin een heldere uitleg van de voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Voor zowel jou als ondernemers als je voor je gasten/klanten produceerde HISWA-RECRON video’s waarin de voorzorgsmaatregelen eenvoudig en kort worden uitgelegd. Onder de noemer: wat kan er allemaal om nu in Nederland op vakantie te gaan of te recreëren?
Er zijn vier van deze zogenoemde ‘tutorials’ (uitlegvideo’s) gemaakt:
Gebruik deze video’s op je website, in je nieuwsbrief en/of op je social media kanalen! Ze zijn gratis beschikbaar voor jou als lid van HISWA-RECRON. Je laat zien dat je werkt volgens de coronaprotocollen en veiligheid in jouw bedrijf hoog in het vaandel hebt staan. 

Voucherregeling

De voucherregeling voor leden van HISWA-RECRON is klaar. Het betreft een regeling die in het leven is geroepen vanwege annuleringen die verband houden met de onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het Corona-virus. 

De regeling is met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen en is voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De  voucher kan worden toegepast op alle boekingen en reserveringen in de watersport- en recreatiesector: voor verblijf, vermaak, verhuur, arrangementen, trainingen of combinaties daarvan.

De voucherregeling en de voorwaarden zijn voor HISWA-RECRON-leden beschikbaar in de kennisbank.

Wegwijzer voor steunmaatregelingen

Maak ook gebruik van de coronacalculator (deze tool is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland)

  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet maakt de TVL beschikbaar voor bedrijven die in deze periode beperkingen zijn opgelegt maar nog steeds hoge reguliere kosten moeten maken. Denk hierbij aan kosten voor beheer en onderhoud, huur en kapitaalslasten.  Deze TVL regeling komt voort uit een motie van de fracties D66 en CU waarbij de recreatiesector als (reken)voorbeeld is gebruikt in de verdere uitwerking. Afhankelijk van de omvang van je bedrijf en een minimale omzetdaling van 30% ontvangen ondernemers een maximale subsidie van €50.000,- voor 4 maanden. De bedrijven die hierop aanspraak kunnen maken konden eerder met een juiste SBI -code ook aanspraak maken op de TOGS regeling.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Melding niet-aansluitende SBI-code (tot 26 juni)
 

  • Ik heb (tijdelijk) geen inkomsten

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning MKB 

Je kunt ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en is gebaseerd op het bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.
kvk.nl/coronaloket

  • Ik heb krediet nodig om aan mijn betalingsverplichting te voldoen

Borgstelling MKB-krediet

Via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) kunt u onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend. De BMKB-C geldt voor kredieten tot €1,5 mln.
www.rvo.nl/bmkb 

  • Ik heb +1,5 miljoen krediet nodig

Garantie Ondernemersfinanciering 

Bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen vanaf €1,5 mln. kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). De overheid geeft 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per bedrijf ligt tijdelijk op €150 mln.
www.rvo.nl/go

  • Ik kan belastingen niet (op tijd) betalen

- Je kunt de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling van aanslagen van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Na je aanvraag wordt de invordering stilgezet. De Belastingdienst zal geen verzuimboete uitdelen als je de komende maanden te laat belasting betaalt.

- Verwacht je een lagere winst, dan kun je een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aanvragen.

- De belasting- en invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
www.belastingdienst.nl

  • Ik heb minder of geen geld voor mijn personeel | NOW 

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

De NOW is met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober. Deze NOW2.0 kan vanaf 6 juli  worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze vier maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt dan vastgesteld over een viermaands periode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode (NOW1.0).

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Wanneer is er sprake van overmacht?

Veelvuldig wordt de vraag gesteld of de situatie waarin we momenteel verkeren is aan te merken als overmacht en daarmee meebrengt dat de ondernemer de voorschotten die hij heeft ontvangen van de consument niet hoeft terug te betalen. HISWA-RECRON heeft daarover met meerdere advocaten en juristen gesproken. De informatie die wij van onze advocaten en juristen hebben gekregen rondom dit onderwerp is te vinden in de kennisbank.

Tips om de liquiditeit op peil te houden

De coronacrisis zet de liquiditeit van veel bedrijven ernstig onder druk: boekingen en vooruitbetalingen vallen stil, gasten claimen hun betalingen terug en de bedrijfskosten lopen gewoon door. In onze kennisbank vind je tips om de liquiditeit zoveel mogelijk op peil te houden.

Overige hulp en h...

Overige hulp en helpdesks