Coronavirus COVID-19

Ben je consument en wil je meer informatie, kijk dan op www.hiswarecron.nl/voorjouwveiligheid.

HISWA-RECRON-leden: als je geen antwoord kunt vinden op je vraag op deze website, neem dan contact op met onze helpdesk: corona@hiswarecron.nl. Je kunt ook de regiomanager raadplegen.

Praktische informatie

Op deze pagina vind je alle praktische informatie rondom corona. Zo heeft HISWA-RECRON verschillende voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken in je communicatie naar medewerkers, klanten, gasten en instanties.

Vragen? Stuur een mail naar corona@hiswarecron.nl.
Deze helpdesk is alleen voor bedrijven die lid zijn van HISWA-RECRON.

Ben je consument? Bel of mail dan met de ANWB of Consumentenbond.Of kijk op www.hiswarecron.nl/voorjouwveiligheid.

 

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet vervangt de noodverordeningen van de veiligheidsregio's. De wet heeft een looptijd van 3 maanden. Indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te trekken, zodra deze niet meer nodig is. 

Meer informatie over de Tijdeljke wet maatregelen COVID-19 lees je op de website van de Rijksoverheid 

Wegwijzer voor steunmaatregelingen

Maak ook gebruik van de coronacalculator (deze tool is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland)

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet maakt de TVL beschikbaar voor bedrijven die in deze periode beperkingen zijn opgelegt maar nog steeds hoge reguliere kosten moeten maken. Denk hierbij aan kosten voor beheer en onderhoud, huur en kapitaalslasten.  Deze TVL regeling komt voort uit een motie van de fracties D66 en CU waarbij de recreatiesector als (reken)voorbeeld is gebruikt in de verdere uitwerking. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is op een paar punten aangepast in het vierde kwartaal van 2020. De aanpassingen op een rij:

 • Vrijwel alle mkb-bedrijvenen zzp’ers met minimaal 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. Er is tijdelijk geen beperking van SBI-codes, met uitzondering van enkele organisaties (zie de uitleg op deze pagina bij SBI codes).
 • Het subsidiepercentage voor TVL Q4 2020 was 50%. Op 9 december 2020 is besloten dat het subsidiepercentage met het omzetverlies mee stijgt. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50% en loopt op naar 70% bij een omzetverlies van 100%. Deze aanpassing gaat gelden voor Q4 2020 en Q1 2021, maar het zal even duren voordat dit is verwerkt.
 • Ondernemers die TVL Q4 al hebben aangevraagd, hoeven niets te doen. RVO past het hogere subsidiepercentage automatisch aan en doet een extra betaling zodra de verhoging in het systeem is ingeregeld.
 • In de tussentijd kunnen ondernemers TVL blijven aanvragen. TVL wordt dan met het oude subsidiepercentage (50%) toegekend. Alle aanvragen worden automatisch aangepast als de verhoging in het systeem is ingericht. Op de website van RVO wordt bekend gemaakt wanneer dat zo ver is.
 • Verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden krijgen 1 keer een opslag bovenop de TVL subsidie. Deze steun is bedoeld om te helpen met de kosten voor voorraad en aanpassingen aan de 1,5 meter afstand. Denk aan voedselvoorraad die bederft, kuchschermen, aanleg en overkapping van een buitenterras voor de winter, etc.
 • Het maximum subsidiebedrag is per 1 oktober 2020 verhoogd naar €90.000 per bedrijf, per 3 maanden. Dat was €50.000 per bedrijf, per 4 maanden.
 • De TVL voor het vierde kwartaal van 2020 is vanaf 25 november 12:00 uur aan te vragen bij www.rvo.nl/tvl.
 • Steun voor ondernemers en toeleveranciers uit de evenementenbranche gaat naar verwachting in de tweede helft van januari 2021 open. Zie ook de uitleg op deze pagina over evenementen.

 

 • Ik heb (tijdelijk) geen inkomsten

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning MKB 

Je kunt ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en is gebaseerd op het bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.
kvk.nl/coronaloket

 • Ik heb krediet nodig om aan mijn betalingsverplichting te voldoen

Borgstelling MKB-krediet

Via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) kunt u onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend. De BMKB-C geldt voor kredieten tot €1,5 mln.
www.rvo.nl/bmkb 

 • Ik heb +1,5 miljoen krediet nodig

Garantie Ondernemersfinanciering 

Bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen vanaf €1,5 mln. kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). De overheid geeft 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per bedrijf ligt tijdelijk op €150 mln.
www.rvo.nl/go

 • Ik kan belastingen niet (op tijd) betalen

- Je kunt de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling van aanslagen van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Na je aanvraag wordt de invordering stilgezet. De Belastingdienst zal geen verzuimboete uitdelen als je de komende maanden te laat belasting betaalt.

- Verwacht je een lagere winst, dan kun je een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aanvragen.

- De belasting- en invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
www.belastingdienst.nl?

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Voucherregeling

 

Voor de meeste bedrijven in de sector geldt dat zij inmiddels weer gewoon (zij het enige beperkingen) hun diensten kunnen leveren en hun vereenkomsten kunnen nakomen. Het gebruik van de Voucherregeling van HISWA-RECRON is voor die bedrijven dan ook niet meer noodzakelijk en de gewone regelingen uit de RECRON- en HISWA-voorwaarden rond annulering zijn dan ook weer van toepassing.

Voor een beperkt aantal bedrijven ligt dat echter nog anders. Zij zijn ten gevolge van de beperkingen in de noodverordeningen nog steeds niet in staat om hun afspraken met hun klanten na te komen. Voor die gevallen is de Voucherregeling van HISWA-RECRON verlengd en (iets) aangepast. Nadere informatie is te verkrijgen via Marcel Tap, m.tap@hiswarecron.nl

Meer informatie over de voucher is ook te vinden in de kennisbank.

 

Protocollen en communicatietoolkit

De openingsprotocollen zijn klaar. In deze documenten staan tot in detail strenge voorzorgsmaatregelen beschreven die je als ondernemer moet toepassen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bijvoorbeeld hoe gasten en klanten veilig en verantwoord van de voorzieningen, het sanitair, de winkel, de receptie en het havenkantoor gebruik kunnen maken.

Samen met 150 ondernemers uit zeven sectoren en in afstemming met de Veiligheidsregio’s zijn deze protocollen gemaakt, exclusief voor leden van HISWA-RECRON. Door deze protocollen na te leven, laat je zien dat je verantwoord open bent of kunt gaan.

Overige hulp en h...

Overige hulp en helpdesks