Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over de energiecrisis. De rubriek wordt continu uitgebreid met vragen en antwoorden.

 • 1. Op mijn terrein verblijven veel vaste gasten. Kunnen zij aanspraak maken op de energievergoeding?

  Allereerst: er is nog veel onduidelijk. Veel vaste gasten staan met hun chalet of stacaravan op huurgrond van een recreatieondernemer en ontvangen stroom en gas van die ondernemer via het net van die ondernemer. In deze gevallen is er niet sprake van zelfstandig afgebakende WOZ-objecten, waarmee de Elektriciteitswet (waarschijnlijk) toepassing mist.

  Veel gasten verlangen echter dat ze twee keer 190 euro op de energierekening terug krijgen en dat er vanaf 2023 wordt afgerekend langs en via het model van de prijsplafonds. Gasten zullen jou als ondernemer hierop aanspreken. Dat kan dus, afhankelijk van het aantal vaste gasten, tot zeer aanzienlijke ‘claims’ leiden. Op dit moment ziet HISWA-RECRON geen mogelijkheid dat je dit soort claims kunt financieren door een beroep te doen op de regeling voor particulieren. Je wordt als ondernemer immers gezien als bedrijf. Of de bedrijvenregeling straks die mogelijkheid biedt, valt te bezien maar lijkt onwaarschijnlijk. Wij adviseren om vooralsnog niet in te gaan op claims van vaste gasten.

 • 2. Hoe ga ik om met vaste gasten die een caravan op mijn terrein hebben waar opstalrecht aan is gekoppeld?

  Er is nog veel onduidelijk. In het geval een caravan op eigen grond van de vaste gast staat of op een plaats staat waaraan een opstalrecht is gekoppeld, is er sprake van een WOZ-object. Het gevolg is dat je als ondernemer feitelijk wordt gezien als leverancier in het kader van de Elektriciteitswet. Je moet je dus mogelijk houden aan de verplichtingen die gelden voor reguliere leveranciers van energie. Of de verplichting tot het betalen van 2 x 190 euro en tot het toepassen van de prijsplafondregeling ook geldt als er sprake is van een tweede woning of recreatiewoning is nog niet duidelijk. HISWA-RECRON adviseert om vooralsnog niet in te gaan op claims van vaste gasten.

  In het geval er wel een verplichting zou bestaan, dan moet je als ondernemer daarvoor (net als de reguliere leveranciers van stroom en gas) gecompenseerd worden, vindt HISWA-RECRON. Daarbij denken we aan een regeling die vergelijkbaar is met de regeling teruggave energiebelasting meerdere WOZ-objecten achter één aansluiting.

 • 3. Hoe is het geregeld voor vaste gasten die hun caravan hebben aangesloten op het openbare net?

  Voor vaste gasten die een eigen leveringscontract hebben met een reguliere stroomleverancier, is ook nog veel onbekend. Of deze gasten recht hebben op 2 x 190 euro en op de regeling met het prijsplafond hangt af van de exacte inhoud van de regeling voor particulieren en de vraag of de regeling ook bedoeld is voor dit soort beleggingsobjecten. Als een vaste gast meer recreatiewoningen bezit (met eigen aansluiting op openbare net en een contract) en die via een bedrijf laat verhuren, is hij wellicht te kwalificeren als ondernemer. Hij moet dan mogelijk getoetst worden of hij in aanmerking komt voor toepassing van de bedrijvenregeling.