2021-11-12 09:04:12

Exorbitante verhoging (water)toeristenbelasting Wijdemeren van de baan

12 november 2021

Een amendement van de coalitiepartijen van gemeente Wijdemeren heeft ervoor gezorgd dat een verhoging van de toeristenbelasting van 1,25 naar 3,00 euro niet doorgaat. Ook een verhoging van de forensenbelasting is aan banden gelegd. HISWA-RECRON woonde op 11 november de gemeenteraadvergadering bij en is opgelucht over het bereikte resultaat.

 

‘Samen met leden-ondernemers, Ondernemend Wijdmeren, Watersportverbond en Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek hebben wij er alles aan gedaan om te voorkomen dat de voorgestelde buitenproportionele verhoging zou worden doorgevoerd’, vertelt Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA-RECRON. Behalve inspreken bij de Commissie door 12 insprekers hebben wij  met de wethouders gesproken en ook een pittige brief aan alle afzonderlijke raadsleden gestuurd. Al die acties hebben bijgedragen’.

Indieners van het amendement zijn van mening dat de forse verhoging van de toeristen- en forensenbelasting -mede gezien de effecten van de coronapandemie – op dit moment niet op zijn plaats is. Voor het niet doorgaan van de verhogingen is op verschillende wijze dekking gevonden, onder andere door het aanstellen van een controleur op het innen van deze belastingen, die in totaal 100.000 euro extra moet opleveren.

Geen steun voor het amendement was er van De Lokale Partij, die daarbij wel meedeelde dat nog nooit een dergelijk groot verzet door belangenorganisaties en belanghebbenden was meegemaakt. En hoewel zij het amendement als een lovenswaardige actie waardeert, zijn de gevolgen volgens deze partij in de toekomst niet te overzien. Een mede-ondertekenaar (PvdA/Groen Links) zei tegen de begroting te stemmen, vanwege het binnen een week moeten vinden van een dekking voor het tekort van 900.000 euro. Een andere steunbetuiger (D66) deed een appel op de gemeente om de geschade vertrouwensrelatie met de recreatie-ondernemers te herstellen.

‘Binnenkort gaan wij verder met de gemeente in gesprek’, vervolgt Krijger. ‘Er zitten in de huidige berekenwijze van de toeristenbelasting veel onzuiverheden. Ook is er op dit moment nog niet geheel duidelijk wat de hoogte van de forensenbelasting gaat worden ten opzichte van de belasting in 2021. Verder is er een convenant tussen gemeente en ondernemers voor het innen van forensenbelasting waarvan de looptijd voorbij is. Genoeg gespreksstof voor de komende tijd.’

Terug naar overzicht