Nieuws

2019-10-02 12:47:00

Revitaliseringsfonds voor versterking van verblijfsrecreatie

2 oktober 2019

Het revitaliseringsfonds voor de verblijfsrecreatie in de Kop van Noord-Holland is op 1 oktober opengesteld. Ondernemers, verenigingen van eigenaren en gemeenten in de regio kunnen gebruik maken van de ondersteuningsmogelijkheden die in de fondsregeling zijn vastgelegd. Het fonds, ter grootte van 1,4 miljoen euro, levert onder andere bijdragen aan de inzet van een expertteam, maar ook aan fysieke investeringen voor verduurzaming.

Het revitaliseringsfonds is een project van het regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt!, van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. De verblijfsrecreatie is een belangrijke economische motor in de regio Kop van Noord-Holland, onderdeel van de grotere regio Holland boven Amsterdam. De regio heeft de ambitie om in 2030 de best presterende verblijfsrecreatiesector van Nederland te hebben.

RECRON is als adviseur betrokken bij de opzet van het fonds en de bijbehorende regeling. Regiomanager Arthur Helling: “De regeling biedt ondernemers de mogelijkheid om expertise in te laten zetten voor vraagstukken waar men al langer mee rondloopt, maar ook om gewenste en wellicht noodzakelijke investeringen in kwaliteit en duurzaamheid financieel mogelijk te maken. Ik adviseer recreatieondernemers dan ook gebruik te maken van dit fonds.”

De regeling voorziet in een ondersteuning op tal van kansen en uitdagingen. Van de inzet van een expertteam om ondernemers te ondersteunen bij de doorontwikkeling van hun bedrijf of transformatieopgaven, tot aan een serieuze bijdrage in fysieke investeringen in de verduurzaming van het aanbod en de omgeving.

Heleen Keur, wethouder in Den Helder en bestuurlijk trekker van het dossier verblijfsrecreatie: “Het is voor ondernemers niet altijd even gemakkelijk om financiering te vinden voor gewenste en noodzakelijke investeringen om het aanbod, in de steeds veranderende markt, aantrekkelijk te houden. Wij willen dat vergemakkelijken door het fonds. Ook voor onderzoek en begeleiding naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering geeft de regeling ruimschoots kansen voor ondernemers. Het doel is stimuleren van investeringen in kwaliteit.”

De regeling wordt uitgevoerd door De Kop Werkt! met ondersteuning vanuit het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Het aanvraagformulier, het reglement en nadere informatie is te vinden op www.nhn.nl/revitaliseringsfonds

Terug naar overzicht