Natuurinclusief ontwerpen op Veluwse vakantieparken


Laatste update: 10/10/2023

Eén van de subprogramma’s binnen Vitale Vakantieparken Veluwe is ‘Natuurinclusief ontwerpen op recreatieparken’. Binnen dit programma is de waarde van natuurinclusiviteit op recreatieparken onderzocht. Vier adviesbureaus maakten plannen voor in totaal elf recreatiebedrijven.
Het programma Vitale Vakantieparken Veluwe is een samenwerking van elf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland. Het doel van het programma is om te werken aan een kwalitatief goed aanbod van recreatieparken op de Veluwe.

Projectleider Sylvie Uenk: “Het gaat niet goed met de natuur op de Veluwe, dus willen we de natuur robuuster maken. De vakantieparken kunnen hier veel meer dan nu gebeurt een rol in spelen. Weinig natuur is geen onwil van parkeigenaren, maar vaker gewoonte: ‘zo doen we het nu eenmaal altijd.’ Ook spelen weerstanden een rol, zoals dat meer natuur ook meer plaagdieren zou betekenen. Of dat natuur duur is, en de gast er niet voor wil betalen. Die weerstanden willen we graag ombuigen. Dat doen we door juiste informatie te verstrekken aan de ondernemers.”

Minder tijd kwijt

Zo heeft recent onderzoek uitgewezen dat natuur – in de meeste gevallen – meer oplevert dan kost. Uenk: “Je bent minder tijd kwijt aan beheer: hagen mogen wilder, gras minder vaak gemaaid. En meer natuur op het park trekt gasten die volgens de huidige trend steeds meer op zoek zijn naar een bijzondere ervaring, waarin de natuur en duurzaamheid centraal staan. Meer dan de helft van de vakantiegangers blijkt bereid om hier maximaal 10% extra voor te betalen. Van ondernemers met een vakantiepark die veranderingen hebben doorgevoerd, horen we dat het herhaalbezoek toeneemt en de omzet van horeca in een natuurlijke setting flink verhoogt.”

Kleine stapjes

Meer natuur op je park gaat over kleine stapjes zetten. Een boom planten, rommelhoekjes die juist belangrijk zijn voor insecten en kleine dieren, minder verharding en halfverharding toepassen, een coniferenhaag of laurier vervangen door een gemengde haag met soorten die gangbaar zijn op de Veluwe. “Een natuurinclusief ontwerp helpt om de langetermijnvisie voor een natuurrijk park te bepalen”, vertelt Uenk. “We hebben in de ontwerpen voor de elf parken gezien dat elke plek uniek is. Misschien een open deur, maar er is niet één blauwdruk. De basis wordt gevormd door de ecologische kansen, het landschap, de visie van het bedrijf en de gast. Het ontwerp wordt daarop toegespitst met ingrediënten als: gelaagdheid toepassen (kruid, struik, boomlaag), nestgelegenheid voor dieren, groene gastvrije entrees, ruimte voor infiltratie van water en natuurlijk spelen.” Voor de vakantieparken met jaarplaatsen zijn gidsen opgesteld met praktische richtlijnen en tips voor de tuinen van de vaste gast.

Meteen gestart

Uenk ziet tot haar genoegen dat de elf vakantieparken, verspreid over de Veluwe, direct met de uitvoering zijn begonnen. “Het enthousiasme is groot en dat werkt aanstekelijk. Met gelden uit de Regiodeal Veluwe is het dan ook de bedoeling om door te gaan met dit project. We willen zoveel mogelijk vakantieparken inspireren om morgen de volgende stap te zetten in natuurinclusief ondernemen.”

Foto: De Wildhoeve/Vitale Vakantieparken

Interne links

Tags: natuurinclusief v vitale vakantiepark