Vitale Vakantieparken


Laatste update: 21/09/2023

De recreatiesector is volop in beweging. De marktbehoefte die continu verandert en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid vormen een noodzaak om te innoveren en digitaliseren. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen staan niet stil en vragen steeds meer van de sector. Niet elk bedrijf is in staat om snel te veranderen. Daar kunnen ruimtelijke redenen aan ten grondslag liggen, of een gebrek aan financiele mogelijkheden. De opgave van de toekomst is het verder vitaliseren van de recreatiesector.

De combinatie van snelle marktontwikkelingen en een veranderende samenleving waarin sociale voorzieningen en woningen schaars zijn, heeft een grote invloed op de vitaliteit van de recreatiesector. Parken trekken naast toeristische gasten nu ook arbeidsmigranten, mensen met een zorgindicatie en woningzoekenden aan. Ondernemers die vanwege financiële of ruimtelijke situaties geen mogelijkheid hebben om hierop in te springen, dreigen snel naar de onderkant van de markt te raken.

Actieagenda
Het ministerie van Buitenlandse Zaken & Klimaat nam samen met HISWA-RECRON en partners het initiatief om een actieagenda Vitale Vakantieparken te formuleren. Hierin worden diverse domeinen betrokken. Onder de pijlers Veiligheid, Sociaal beleid, Ruimtelijke Ordening en Economie wordt een toekomstperspectief geschetst waarin de sector vitaal wordt gehouden de komende jaren. De domeinen kennen veel overlap. Zo vermindert het probleem van permanente bewoning op het moment dat er een gezonde woningvoorraad beschikbaar is. Hetzelfde geldt voor de economische vitaliteit van de sector. Die kan alleen bloeien als er voldoende mogelijkheden zijn in ruimtelijke zin. 

In de komende jaren worden provincies uitgedaagd om de sector verder te vitaliseren. De lobby van HISWA-RECRON is erop gericht dat provincies dit doen op dezelfde manier als de actie-agenda. Dus integraal tussen de diverse domeinen en niet enkel vanuit een veiligheidsperspectief.

Resultaat of gewenst resultaat

Overheden werken de komende jaren samen met ondernemers aan het vitaliseren van de sector.

Documenten
Gerelateerd nieuws
15mei
HISWA-RECRON reageert kritisch op kamerbrief vakantieparken
13jun
HISWA-RECRON veroordeelt criminele activiteiten
16sep
Gemeente Westerveld (Drenthe) slaat de plank mis
11sep
RECRON houdt overheden spiegel voor bij Recreatie Top Holland Boven Amsterdam
28aug
Groei van toerisme vraagt om eigen bewindspersoon toerisme en recreatie

Tags: Vitale recreatiesector vitale vakantieparken herstructurering