HISWA-RECRON reageert kritisch op kamerbrief vakantieparken

15 mei 2024

HISWA-RECRON heeft kritisch gereageerd op de kamerbrief over de vervolgaanpak van vakantieparken die naar de Tweede Kamer is gestuurd. HISWA-RECRON vindt dat er te veel aandacht gaat naar negatieve voorbeelden binnen de sector en pleit voor een toekomstgerichte aanpak waarbij vitale vakantieparken niet onterecht worden benadeeld.

Kamerbrief vervolgaanpak vakantieparken

Op 8 mei is de kamerbrief over de vervolgaanpak vakantieparken naar de Tweede Kamer gestuurd. De brief gaat inhoudelijk in op het vervolg van de aanpak voor vakantieparken en tevens beantwoordt het enkele ingediende moties. Minister de Jonge schetst in zijn brief de uitwerking van een viertal thema’s namelijk:

  1. Het transformeren van vakantieparken;
  2. Het tegengaan van ondermijnende activiteiten op vakantieparken;
  3. Het verbeteren en ondersteunen van kwetsbare bewoners op vakantieparken;
  4. Het revitaliseren van niet-vitale vakantieparken.

Er komt een bestuur aanjager, in de naam van Nathan Stukker, die overheden gaat helpen met het vitaliseren van de sector. Ook wordt er ingezet op een betere registratie van vakantieparken en wordt het ARIADNE project voor drie jaar voortgezet. Tot slot stelt minister dat het verplicht stellen van een overdracht van een roerende zaak bij notariële akte een te kostbare en ingrijpende wetswijziging is die niet proportioneel en wenselijk wordt geacht. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Kamerbrief.

Reactie van HISWA-RECRON

Het is en blijft opvallend hoeveel aandacht er is voor vakantieparken, en met name het smaldeel dat niet vitaal is of een andere functie erop nahoudt dan “recreatie”. Dit terwijl het overgrote deel van de sector een fantastisch toeristisch product heeft en veel gasten jaar in jaar uit een unieke beleving biedt. In de ogen van HISWA-RECRON gaat er dan ook oneigenlijk veel aandacht naar de negatieve voorbeelden, die in definitie ten onrechte de naam “vakantiepark” dragen. We zijn er daarom absoluut voor om de “vakantieparken” die geen recreatieve bestemming meer hebben, en ook geen perspectief hebben, te transformeren. Feitelijk “kaf van het koren” te scheiden, waarbij het niet zo kan zijn dat de vitale vakantieparken oneigenlijk worden benadeeld door een beperkt deel van de sector dat niet vitaal is. De brief kenmerkt zich wel door een behoorlijk eenzijdig geluid, dat met name sterk gericht is op “wonen” en het creëren van meer woningen. Het probleem hiervan is dat men onvoldoende integraal kijkt naar de ruimtelijke puzzel, terwijl we nu al weten dat er in de toekomst 63.000 hectare tekort is aan recreatieruimte. Kortom, er worden problemen voor de toekomst gecreëerd onder het huidige bewind. HISWA-RECRON zal zich blijven inzetten voor een toekomstbestendiger geluid, waarbij ondernemen voorop moet staan in plaats van de regeldruk voortdurend vergroten.

Terug naar overzicht