2019-09-11 12:59:24

RECRON houdt overheden spiegel voor bij Recreatie Top Holland Boven Amsterdam

11 september 2019

Op 5 september kwamen bestuurders, ambtenaren en de branche bijeen op de Verblijfsrecreatietop Holland Boven Amsterdam 2019. Deze goed bezochte bijeenkomst maakte duidelijk wat partijen van elkaar verwachten in de processen die nu lopen als het gaat kwaliteitsverbetering en transformatieopgaven in de verblijfsrecreatiesector.

Er waren diverse sprekers, waaronder Cees Slager, voorzitter van RECRON. Hij hield een inspirerende en prikkelende lezing (zie pdf-document onderaan bericht), waarin hij duidelijk verwoordde dat de politiek, ook landelijk, keuzes moet maken. "Niet alleen ruimte creëren voor vitale recreatieparken nieuwe stijl - dat gaat vast lukken, financieel krachtige bedrijven genoeg-, maar ook ruimte bieden voor ondernemers die tegen de stroom in blijven zwemmen en een heleboel Nederlanders in de weekenden en vakanties plezier en geluk bezorgen"." Cees Slager gaf een aantal handreikingen waardoor recreatieondernemers hun marge zouden kunnen vergroten en weer ruimte moeten krijgen om zelf te investeren in kwaliteitsverbetering. 

Duidelijk werd dat de verschillende opgaven binnen de verblijfsrecreatie zeer complex en divers zijn en vragen om een integrale aanpak. Tijdens de eerste Verblijfsrecreatie top Holland boven Amsterdam zijn belangrijke stappen gezet om de sector te versterken. De 3 regio’s – Kop Noord-Holland, regio Alkmaar en Westfriesland – werken gezamenlijk plannen uit. RECRON zit hierbij zoveel mogelijk aan tafel. Binnen de Kop Werkt – een samenwerkingsverband van de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen – wordt bijvoorbeeld een financieel instrumentarium uitgewerkt waar juist ook ondernemers binnenkort een beroep op kunnen doen. Zodra meer bekend is zal RECRON hier actief over communiceren.

Van de Top is een video impressie gemaakt. Deze kunt u hier bekijken: Samenvatting verblijfsrecreatie top Holland boven Amsterdam.

Meer informatie
Arthur Helling, regiomanager
06-53 77 89 77
helling@recron.nl

 

Terug naar overzicht