HISWA-RECRON veroordeelt criminele activiteiten

13 juni 2022

Update: 15 juni 2022

13 juni 2022 verscheen een artikel in 'De Telegraaf' over witwaspraktijken via vakantieparken door de georganiseerde misdaad. HISWA-RECRON, de organisatie van ondernemers in de watersport en recreatie veroordeelt dergelijke illegale praktijken en keurt deze nadrukkelijk af. Volgens een onderzoek van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) wordt in Oost Nederland geld witgewassen via de aankoop van vakantieparken en aankoop of exploitatie van chalets en stacaravans. Daarnaast worden er ook andere criminele activiteiten gesignaleerd. Het onderzoek is vertrouwelijk uitgevoerd. 

Toeristisch-recreatieve bedrijven
HISWA-RECRON vertegenwoordigt 2.500 ondernemingen waaronder 1.600 RECRON Erkende campings en vakantieparken met een hoog  toeristisch-recreatief karakter. Ze hanteren goedgekeurde algemene voorwaarden en huurovereenkomsten voor toeristische plaatsen en jaarplaatsen om langdurig verblijf en permanente bewoning te kunnen weren.

HISWA-RECRON heeft het onderzoek inmiddels ontvangen. We herkennen de conclusies van dit onderzoek niet in onze kring der leden. Er is met name onderzoek gedaan naar verdachte transacties en personen. Veelal gaat dit over parken waar weinig tot geen toezicht is, en waar veelal permanent bewoond wordt. Zoals bekend is dit verboden conform de voorwaarden. Onze aangesloten bedrijven moeten voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria om lid te mogen zijn en worden door ons voorgelicht als het gaat om herkennen van criminele activiteiten en hoe te handelen om dit te voorkomen.

Vitale Vakantieparken
HISWA-RECRON schat in dat 20% van de 4.000 kleine en grote vakantieparken in Nederland in mindere mate vitaal zijn en een laag toeristisch karakter kennen. Daarom is door de Rijksoverheid samen met een zestal provincies waar veel van dit soort bedrijven zijn gevestigd het project Vitale Vakantieparken opgestart. Doel is om de minder vitale parken te traceren en te beoordelen of deze parken kunnen worden gerevitaliseerd of moeten worden gesaneerd. HISWA-RECRON is zowel nationaal als regionaal betrokken bij deze projecten. We willen immers een duidelijke scheiding tussen de vitale toeristische bedrijven en de parken die uit het zicht zijn van de maatschappij. Wat ons betreft mogen deze projecten versneld worden uitgevoerd met wat extra steun van de overheid.

Goeden moeten niet lijden onder de kwaden
Ondermijning, criminele activiteiten, illegale bewoning en duistere verkoop-praktijken moet zo snel  mogelijk worden aangepakt. HISWA-RECRON werkt graag mee met de overheid om te inventariseren wat haalbare en realistische opties zijn om dit tegen te gaan. Maar dan wel maatregelen die vooral de parken treffen die het aangaat. Nederlandse vakantieparken staan bekend als de beste kwaliteitsparken van Europa en dat willen we graag zo houden. Het onderzoek erkent dit ook. 

 

Het onderzoek van RIEC is te vinden in onze kennisbank.

Terug naar overzicht