HISWA- en RECRON-voorwaarden blijven (vooralsnog) onveranderd


Laatste update: 10/01/2024

In eerdere nieuwsberichten berichtten wij dat de Consumentenbond zich per 1 januari 2024 had terug getrokken uit het zogenaamde voorwaardenoverleg dat onder auspiciën van de SER wordt gevoerd. De Consumentenbond stelde daarnaast tevens, dat de verwijzing naar de Consumentenbond in de pre-ambule van alle HISWA- en RECRON voorwaarden moest worden verwijderd per uiterlijk 1 januari 2024.

HISWA-RECRON heeft, net zoals vele andere getroffen branches, haar ongenoegen kenbaar gemaakt tegen dit besluit van de Consumentenbond en daarbij tevens formeel bezwaar gemaakt tegen de datum waarop de Consumentenbond de samenwerking heeft opgezegd (te weten 1 januari 2024). Die brief daarover tref je aan in de bijlage.


De Consumentenbond heeft daarop inmiddels gereageerd en daarbij onder meer afgegeven er geen bezwaar tegen te hebben als de verwijzing naar de Consumentenbond in de pre-ambule, zoals hierboven bedoeld, voorlopig (tot uiterlijk 1 januari 2026) blijft staan.


Dit betekent, dat de HISWA- en RECRON-voorwaarden, zoals die op onze website (in de kennisbank) zijn opgenomen, onveranderd blijven. Je kunt deze voorwaarden tot nader order voor de overeenkomsten met je klanten en gasten blijven gebruiken.


Overigens is het wel de bedoeling dat (al) onze voorwaarden in het lopende en aankomende jaar worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld. Dit geschiedt dan in nauw overleg met de ANWB en dan dus niet meer met de Consumentenbond. Ingeval die evaluatie  leidt tot wijzigingen in de voorwaarden, zullen we je daarover uiteraard tijdig informeren.

Meer informatie over dit onderwerp via j.bosman@hiswarecron.nl of m.tap@hiswarecron.nl

Documenten

Tags: HISWA voorwaarden recron voorwaarden ANWB consumentenbond