Meldpunt veilig ondernemen


Laatste update: 28/03/2024

Krijg je te maken met ondermijning op je bedrijf? Of vermoed je dat er sprake is van criminele activiteiten op je bedrijf of elders in de watersport- of recreatiesector? Bij onze Programmamanager Veilig Ondernemen kun je als ondernemer terecht met vragen over of vermoedens van criminaliteit en/of ondermijning.

Veiligheid, criminaliteit en ondermijning zijn onderwerpen die tegenwoordig vragen om zorgvuldige aandacht. Dat komt onder andere door de toegenomen zorgen hierover. Zowel bij HISWA-RECRON, ondernemers als bij de (lokale) overheid. Daarom heeft HISWA-RECRON een meldpunt ingericht waar je je melding kunt doen hierover.

Vertrouwenspersoon

Er is vaak een hoge drempel om te melden dat je als ondernemer of werknemer in contact dreigt te komen of in contact bent gekomen met personen uit het criminele circuit. Of dat je op een of andere wijze gedwongen wordt tot het doen van handelingen waar je geen onderdeel van wilt zijn. Wij willen die drempel verlagen.

Als je zelf te maken hebt of vermoedt dat iemand anders problemen heeft op het gebied van criminaliteit of ondermijning, kun je terecht bij ons meldpunt. Dat wordt beheerd door de Programmamanager Veilig Ondernemen: Thiald Bokkinga. Hij fungeert als jouw vertrouwenspersoon. Hij luistert naar je probleem, geeft advies en bekijkt welke verdere stappen nodig zijn. Uiteraard zijn deze gesprekken vertrouwelijk. Dat betekent dat de informatie niet met anderen gedeeld wordt, tenzij hier toestemming voor gegeven wordt.

Beleid noodzakelijk

Aangezien landelijke, regionale en lokale overheden de aanpak van criminaliteit en ondermijning hoog op de agenda hebben staan, is het van belang te sturen op eenduidig beleid. Thiald Bokkinga houdt zich daarom - naast het adviseren van ondernemers - bezig met het formuleren van intern beleid over dit onderwerp en participeert in projecten over criminaliteit en ondermijning. Het doel is om te komen tot beleid dat werkbaar is voor ondernemers en zorgt voor transparantie. Alles om te voorkomen dat ondernemers de dupe worden van verregaande aanpassingen in beleid.

Een veilige sector

Criminaliteit en ondermijning zijn tegenwoordig helaas verweven binnen de maatschappij. Criminelen gebruiken allerlei middelen en voorzieningen voor hun criminele praktijken en om het verkregen vermogen wit te wassen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ook de watersport- en recreatiesector vatbaar is voor criminele praktijken, witwassen en vormen van ondermijning. Dit betreft echter slechts een klein deel van de sector. Het negatieve beeld dat in sommige gevallen wordt geschetst, klopt vaak niet. HISWA-RECRON houdt zich daarom actief bezig met dit onderwerp. Om te laten zien dat onze sector een mooie en veilige sector is. 


Tags: ondermijning veilig veilig ondernemen ondernemen criminaliteit vertrouwenspersoon meldingsloket veiligheid