Nota Varen Amsterdam: alle boten elektrisch in 2025


Laatste update: 16/03/2020

De Nota Varen Amsterdam 1 (begin 2019 openbaar) omvat veel maatregelen die de watersport raken. Meest in het oog springend is de maatregel waarbij in 2025 op alle Amsterdamse binnenwateren een verbod komt voor boten die varen op fossiele brandstoffen. De jachthavens moeten herinrichten naar elektrisch dat torenhoge investeringen vraagt.

In de nieuwe Nota Varen 1 van de Gemeente Amsterdam wordt onvoldoende rekening gehouden met de belangen van watersportondernemers. De voorgestelde maatregelen hebben een dusdanig grote impact dat ondernemers hun klanten straks niet meer goed kunnen bedienen.

Volgens HISWA (tegenwoordig HISWA-RECRON) leidt de nota tot de volgende nadelen:

  • Negatief ondernemersklimaat

Er komt een speciale zone voor commercieel verhuurde sloepen. Deze boten worden gescheiden van de andere pleziervaart en worden geweerd van de drukste locaties. Dit maakt voor verhuurbedrijven in Amsterdam minder aantrekkelijk om te ondernemen.

  • Emissieloos varen is te dure en onnodige maatregel

De ontwikkeling van geluidsarme en schone motoren die varen op fossiele brandstoffen heeft enorme vooruitgang geboekt. Deze motoren zijn niet of nauwelijks vervuilend en geven hetzelfde effect als elektrische motoren.

  • Slecht voor de lokale economie

Veel ligplaatshouders bij jachthavens in Amsterdam varen op fossiele brandstoffen. Door deze boten te verbieden, verdwijnt de aantrekkelijkheid van een ligplaats in Amsterdam. Amsterdamse jachthavens krijgen te maken met leegstand. Daarnaast zijn ze niet meer bereikbaar voor boten die op fossiele brandstoffen varen en bijvoorbeeld via het IJsselmeer de stad binnenvaren. Tot slot lopen ook andere watersportbedrijven inkomsten mis op het gebied van reparatie, onderhoud en stalling.

  • Jachthavens zijn niet ingericht voor het massaal elektrisch laden

Als jachthavens verplicht worden om al hun ligplaatsen geschikt te maken voor het laden van elektrische boten, moeten zij forse investeringen doen om de benodigde elektrische infrastructuur aan te leggen. Deze zijn bijna niet op te brengen.

  • Ombouw naar elektrisch kost veel geld

Het ombouwen van bestaande boten op fossiele brandstoffen naar elektrische aandrijving is een kostbare zaak voor bootbezitters. De kosten beginnen bij minimaal 3000 euro en kunnen oplopen tot wel 25.000 euro. Dit is voor watersporters niet weggelegd.

  • Praktische onmogelijkheid: Amsterdamse elektriciteitsnetwerk is ongeschikt

Als het netwerk buiten het bedrijf niet geschikt is voor zware aansluitingen, bestaat er voor de ondernemer geen mogelijkheid om voldoende elektrische laadpunten te realiseren.

  • Varen in Amsterdam wordt onaantrekkelijk door invoering van botentol

Straks moet iedere boot die in Amsterdam vaart voorzien zijn van een vignet. Een vignet dat veel geld kost en waarmee er een heffing op het varen wordt ingevoerd. Deze botentol maakt varen onaantrekkelijk.

Resultaat of gewenst resultaat

HISWA wil intrekking van het gebod om uitsluitend elektrisch te varen op de Amsterdamse binnenwateren en versoepeling van andere voor de watersport nadelige maatregelen.

Documenten

Tags: nota varen elektrisch Amsterdam grachten botentol emissieloos vervuiling ombouw fossiel brandstof motor IJ binnenwater