Antifouling: strenge eisen aan anti-aangroeiverf voor boten


Laatste update: 31/05/2021

Vanwege de milieubelasting dringt de overheid het gebruik van biociden in antifouling - aangroeiwerende verf voor op een boot - terug. Voor biocidehoudende antifouling is een streng toelatingssysteem. In Nederland nog strenger dan in de rest van de EU. Er komen steeds meer biocidevrije antifoulings komen op de markt.

Antifouling is een onderwaterverf speciaal tegen fouling. Fouling is de verzamelnaam voor de aangroei van mosselen, algen en andere biologische organismen op een boot. Het wordt daarom ook wel anti-aangroeiverf genoemd. 

Strenge regels 
De regelgeving voor de toelating van antifouling is de afgelopen jaren steeds verder aangescherpt. Om een biocidehoudende verf - een biocide is een stof die organismen doodt zoals koper of koperverbindingen - op de Nederlandse markt te mogen brengen, is een toelating nodig. Het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) bepaalt welke antifouling is toegestaan. De beoordeling vindt plaats op basis van verontreiniging van het maritieme milieu maar het CTGB kijkt ook naar risico’s bij het aanbrengen en verwijderen. Er zijn nu ongeveer 10 toegelaten producten. 

Hoewel de biocideregelgeving door de EU wordt bepaald, wijkt Nederland af met speciale producten voor zoet water. HISWA-RECRON zet zich in voor één EU-aanpak met betrekking tot de toelating van biocidehoudende producten en stimulering van biocidevrije producten. 

Biocidevrije antifoulings zijn relatief nieuw op de markt. Watersporters maken de keuze voor verf vaak op basis van vaargebied, vaargedrag, vaarfrequentie en ervaringen. Er komen steeds meer biocidevrije antifoulings of antifoulings met nauwelijks biocide beschikbaar. Kijk voor een overzicht van alternatieven op de website van Varen doe je Samen!  

Boete 
De boete voor het gebruik van een niet toegelaten product is fors: 2.500 euro. Als je klanten een niet- toegelaten product aanbrengen, wordt bij jouw bedrijf bekeken of je voldoende kenbaar hebt gemaakt dat je dat niet toestaat. Het staat je vrij om dit op te nemen in je eigen werfreglement of het HISWA Werf- en Havenreglement. 

Onderzoek
Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hield HISWA in 2019 een praktijktest met milieuvriendelijke antifoulings. Dit verzoek is de resultante van een congres over antifouling (oktober 2018) te Rotterdam, waar bleek dat er veel vooroordelen bestaan over milieuvriendelijke antifoulings. De leveranciers van dergelijke antifoulings zijn verzocht hun product aan te brengen onder en in verhuurboten op een locatie aan zoet water (Ottenhome Heeg te Heeg) en op een locatie aan zout water (Aquavitesse te Bruinisse). Daarnaast is een statische test uitgevoerd met behandelde panelen te Den Helder. Met deze panelen kon het ‘worst case scenario’ worden beoordeeld. 

Documenten

Tips voor milieuvriendelijk bootonderhoud

Bekijk alle tips: https://bit.ly/2NMC2pO Met een zeilboot of plezierjacht kun je heerlijk genieten van de natuur. Let bij het onderhoud van je boot op de impact op het milieu. Antifouling gaat aangroei van algen en schelpen tegen. Maar antifoulingverf met koper of zink is giftig voor planten, dieren én mensen. Er zijn milieuvriendelijke alternatieven.

Bootonderhoud: milieuvriendelijke alternatieven voor antifouling

Bekijk alle tips: https://bit.ly/2NMC2pO Met een zeilboot of plezierjacht kun je heerlijk genieten van de natuur. Let bij het onderhoud van je boot op de impact op het milieu. Antifouling gaat aangroei van algen en schelpen tegen. Maar antifoulingverf met koper of zink is giftig voor planten, dieren én mensen. Er zijn milieuvriendelijke alternatieven.

Tags: biociden ctgb antifouling aangroei onderwaterverf koper zink milieuvriendelijk verf anti-aangroei aangroeiwerend