Leisure en Recreatie

CIRCO Circular Business Design Track – Recreatiebranche

CIRCO Circular Business Design Track – Recreatiebranche

RECRON, de brancheorganisatie in de recreatiesector, en CIRCO organiseren in november en december een Circular Business Design Track. De Track, die bestaat uit drie ééndaagse workshops, is gericht op de recreatiesector.

Actuele thema’s zijn o.a.

Deze Track is speciaal bedoeld voor bedrijven (in de keten) van recreatieondernemers om hun producten en diensten circulair te maken en van elkaar te leren.

De recreatiebranche wordt geconfronteerd met een snel veranderende omgeving. Dit door onder andere de energietransitie en het toetreden van nieuwe spelers op de recreatiemarkt. Ook is sprake van een kortere productcyclus en steeds sneller veranderende gastwensen en gastverwachtingen. Het is belangrijk dat de sector daar passende oplossingen voor ontwikkelt. Nieuwe circulaire businessmodellen kunnen een andere blik geven op onze sector en bovendien de band met bestaande gasten én nieuwe doelgroepen versterken.

In een circulaire economie worden hoogwaardige diensten geleverd en gaan producten langer mee, ze worden slim hergebruikt en gerecycled. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Tijdens de CIRCO Circular Business Design Track maak je kennis met de mogelijkheden van circulair ontwerpen en ondernemen, om antwoord te geven op de uitdagingen van een steeds veranderende omgeving. En dat samen met je toeleveranciers. Je verkent kansen voor je eigen business en maakt een concreet plan voor implementatie. De CIRCO Track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van vier tot zes weken. Samen met een inspirerende groep collega’s ontdek je nieuwe kansen en zet je circulaire business in gang!

Onderwerpen per dag

De data zijn: woensdag 6 november, woensdag 20 november en woensdag 4 december 2019.

 • Dag 1 Kansen in kaart brengen

  Woensdag 6 november 2019

  Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardevernietiging in de huidige keten in beeld gebracht en per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

 • Dag 2 Uitwerking

  Woensdag 20 november 2019

  Het meest kansrijke circulaire voorstel uit de eerste workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit ‘Products that Last’, (producten met een lange levensduur) en/of Products that Flow (producten uit de wegwerpeconomie/fast moving consumer goods). Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

 • Dag 3 Implementatie

  Woensdag 4 december 2019

  We brengen veranderingen in beeld die nodig zijn om de circulaire propositie te implementeren. Deze toetsen we op haalbaarheid en zetten we in een implementatie-roadmap: wanneer gebeurt wat, en met wie? We sluiten de CIRCO Track af met een pitch.

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is hij toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
 • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn. 
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
 • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
 • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren trainers, in samenwerking met RECRON.
 • One time opportunity: dit is een uniek project en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Ambities Rijksoverheid

Door te investeren in een circulaire consumptiegoederen sector draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de Transitieagenda’s:

 • Tussendoel 2030: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).
 • Doel 2050: volledig circulaire samenleving.

Praktische informatie

 • Voor wie?

  Deze Track is speciaal gericht op de ‘koplopers’ in onze sector; duurzame en innovatieve RECRON-bedrijven én ketenpartners die een circulaire slag willen maken in hun bedrijf en daarmee de sector recreatie en toerisme voortstuwen de toekomst in.

  Per bedrijf doen twee personen mee, waarvan één op strategisch niveau betrokken is bij business development/marketing/sales of bij design/productontwikkeling/inkoop. Het is de bedoeling dat de tweede deelnemer van een RECRON-bedrijf een ketenpartner is, bijvoorbeeld de belangrijkste toeleverancier. Aan de Track nemen in totaal tien RECRON-bedrijven deel.

 • Data en tijden
  • woensdag 6 november van 9.00 – 18.00 uur
  • woensdag 20 november van 9.00 – 18.00 uur
  • woensdag 4 december 2019 van 9.00 – 18.00 uur
 • Locatie

  Uitgangspunt is dat de 3 bijeenkomsten zullen worden gehouden bij één of meerdere van de deelnemers zelf, zoveel mogelijk rekening houdend met reisafstanden en bereikbaarheid. E.e.a. is afhankelijk van de aanmeldingen t.z.t.

 • Kosten

  De kosten bedragen € 500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen) en zullen door RECRON in rekening worden gebracht. De reguliere prijs bedraagt € 2000,- ex. btw, het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door een grote bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

 • Trainers

  Deze Track wordt geleid door 2 ervaren CIRCO-trainers en een externe design professional.

 • Vragen

  Contactpersoon bij RECRON is Arthur Helling T. (06) 53 77 89 77 / M. helling@recron.nl

 • Aanmelden

  Meld je hier aan!

Direct aanmelden

Direct aanmelden voor de drie ééndaagse workshops Circular Business Design Track in november en december georganiseerd door de RECRON en CIRCO.