Kom naar de RECRON ALV d.d. 12 september 2019

RECRON ALV d.d. 12 september 2019

In de aanloop naar de fusie met HISWA Vereniging - per 1-1-2020 -vindt op donderdag 12 september een speciale RECRON ALV plaats.

Tijdens deze vergadering worden de formele fusiedocumenten, die door de besturen en directies van RECRON en HISWA in samenwerking met een notaris zijn uitgewerkt, toegelicht.  In deze vergadering wordt u gevraagd in te stemmen met dit Fusieplan. Na de ALV staat ook het onderwerp "de impact van de lastenbezwaring" op het programma. 

 

Agenda

1. Opening door voorzitter, Cees Slager
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Presentatie Fusieplan en fusiedocumenten 
     - Fusievoorstel: achtergrond en opzet (Bijlage 3.1/3.2)
     - Voorstel tot fusie en samenstelling bestuur HISWA-RECRON Bijlage 3.3)
     - Akte oprichting, statuten en huishoudelijk reglement HISWA-RECRON (Bijlage 3.4/3.5/3.6)
     - Openingsbalans HISWA-RECRON 1-1-2020 en begroting 2020 (Bijlage 3.7)
     - Akte van fusie rechtspersonen (Bijlage 3.8)

4. Instemming met het fusieplan om te komen tot fusie van RECRON met  
    de Vereniging HiSWA-RECRON 
(Bijlage 3.1 t/m 3.8)
    Gevraagd besluit:  De ALV wordt gevraagd in te stemmen met het fusieplan en alle onderliggende
    documenten in de bijlagen.

5. Stand van zaken fusieproces december 2018 - heden
    - Huisvesting en partners
    - Administratie en automatisering
    - Organisatie
6. Rondvraag
7. Sluiting ALV

De genoemde bijlagen voor deze ALV vindt u hier


Wij nodigen u graag uit voor deze ALV en nemen u daarbij verder mee in het fusieproces.

Impact lastenverzwaring

Na de ALV zal het onderwerp "Impact van lastenverzwaring" worden behandeld.
In opdracht van RECRON heeft ZKA in het voorjaar een onderzoek uitgevoerd naar de toenemende belastingdruk vanuit de overheid, waaronder ook de lokale overheid. De resultaten zijn onthutsend: liefst 30% van elke euro omzet moet worden afgedragen aan de overheid en dat percentage loopt hard op, vooral met betrekking tot gemeentelijke belastingen. De onderzoeksresultaten worden nader toegelicht en tevens wordt uiteengezet welke acties RECRON hierop heeft ingezet c.q. in de aankomende tijd gaat inzetten.

Tijdstip 

  • Vanaf 12.00 uur - inloop met lunch
  • 12.30 uur - start  ALV in de theaterzaal
  • 14.00 uur - einde ALV 14.00 uur

Locatie

Molecaten Park Landgoed Ginkelduin - theaterzaal
Scherpenzeelseweg 33  
3956 KD  Leersum

 

 

Kom ook!

Kom naar deze RECRON-ALV want uw betrokkenheid bij de nieuwe vereniging is belangrijk