Coronavirus COVID-19

Ben je consument en wil je meer informatie klik dan op deze link van de ANWB.

HISWA-RECRON-leden: als je geen antwoord kunt vinden op je vraag op deze website, neem dan contact op met onze helpdesk: corona@hiswarecron.nl. Je kunt ook de regiomanager raadplegen.

Pakket maatregelen VNO-NCW/MKB-Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben voor vier scenario’s uitgewerkt met wat er moet gebeuren om te zorgen dat de economische gevolgen van het coronavirus beheersbaar blijven.

De economische schade die het coronavirus aanricht komt steeds duidelijker in beeld. De Rabobank hanteert hiervoor een aantal scenario’s die gefaseerd in de tijd doorwerken. Bij het scenario ‘bad’ is de ergste pijn na het eerste kwartaal geleden, in het scenario ‘worse’ is er een veel langere een verdere doorwerking en het scenario ‘ugly’ gaat uit van een behoorlijke pandemie. Daarnaast is het zaak rekening te houden met het ondenkbare, iets wat de afgelopen maanden wel duidelijk is gebleken. 

Uitgangspunt van VNO-NCW en MKB-Nederland en ook van HISWA-RECRON is dat ondernemers zo min mogelijk (permanente) schade moeten ondervinden van de uitbraak van dit virus. Dit is een externe omstandigheid die niet onder het normale ondernemersrisico valt. We bepleiten dan ook dat de overheid er, in nauw overleg met het bedrijfsleven, alles aan doet om te voorkomen dat in de kerngezonde ondernemers de dupe worden van deze uitzonderlijke omstandigheden.

Dat vraagt om maatregelen die wat doen aan de loonkosten, kunnen zorgen voor financiering (vaak ook van overige kosten) en die liggen in de fiscale sfeer. Daarnaast is permanente aandacht voor sectorspecifieke gevolgen van groot belang. Langs de economische scenario’s komen we zo tot een aantal mogelijke maatregelen die kunnen worden ingezet in de verschillende scenario’s. Zie hiervoor het document Noodpakket corona behorende bij 4 scenario's.

HISWA-RECRON zal samen met de partijen uit Gastvrij Nederland zich hard maken voor dergelijke noodpakketten.