Coronavirus COVID-19

Onze helpdesk is er alleen voor HISWA-RECRON-leden! Consumenten kunnen terecht bij de Consumentenbond en ANWB.
HISWA-RECRON-leden: als je geen antwoord kunt vinden op je vraag op deze website, neem dan contact op met de helpdesk: corona@hiswarecron.nl of bel (alleen bij spoed) 033 - 303 97 37 (ook in het weekend van 13:00 - 17:00 uur). Je kunt ook de regiomanager raadplegen.

 

 

 

Lobby rondom corona

Bedrijven in de watersport en recreatie hebben op dit moment te kampen met geannuleerde en teruglopende reserveringen vanwege het coronavirus. HISWA-RECRON pleit voor een stevige set aan financiële maatregelen voor bedrijven in de watersport- en recreatiesector die te kampen hebben met de gevolgen van het coronavirus. Wij staan hiervoor in nauw contact met de ministeries van Economische Zaken, Financiën en SZW. Samen met onze partners van Gastvrij Nederland en VNO-NCW/MKB-Nederland werken we aan versnelde, aanvullende en herstellende maatregelen.

Hieronder worden de diverse lobbyactiviteiten en acties rondom het coronavirus bijgehouden:

Landelijke lobby

[01/04] Uitstel betaling pensioenpremie Pensioenfonds Recreatie en Sociaal Fonds Recreatie/KIKK

 

Het Pensioenfonds Recreatie en het Sociaal Fonds Recreatie/KIKK hebben besloten de premie-inning tijdelijk uit te stellen. U ontvangt wel herinneringen en aanmaningen, maar ook dan hoeft u nog niet te betalen. Betaalt u via een automatische incasso dan geldt dit uiteraard ook voor u. U moet daarvoor het bedrag zelf binnen 56 dagen storneren. Beide fondsen brengen tot 1 juni geen (nieuwe) incassokosten en rente in rekening. Uiteraard kunt u de premienota’s wel betalen als dat wél lukt. U mag de premienota’s ook gedeeltelijk betalen, mail dan naar werkgever@pensioenfondsrecreatie.nl.

Voor 1 juni bekijken beide fondsen hoe de situatie ervoor staat en wordt u verder geïnformeerd. Mocht u vragen aan het Pensioenfonds en/of het Sociaal Fonds hebben, dan verzoeken wij u per mail werkgever@pensioenfondsrecreatie.nl contact met ons op te nemen.  

 

[31/03] Onbegrijpelijk: geen financiële steun voor recreatie en watersport

Tot grote verbijstering van HISWA-RECRON is vandaag duidelijk geworden dat de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) niet geldt voor ondernemers in de watersport en recreatie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die zwaar getroffen zijn door het Corona-virus. Zij kunnen financiële steun van 4.000 euro krijgen. Om in aanmerking te komen voor de regeling wordt gekeken naar de SBI-code van het bedrijf. Er was vorige week een lijst met betreffende SBI-codes opgesteld. Op deze lijst ontbreken veel gedupeerde bedrijven, waaronder watersport- en recreatiebedrijven. HISWA-RECRON startte een uitgebreide lobby om deze bedrijven toe te voegen. Helaas bleek zojuist dat de lijst alleen is uitgebreid met SBI-codes voor winkels.

“Dit is onbegrijpelijk. Grote delen van de recreatie en watersport liggen stil, waardoor omzetten zijn weggezakt. De situatie is sterk vergelijkbaar met die van de horeca en winkelbranche. We hebben gelijk brieven gestuurd aan minister Grapperhaus en aan staatssecretaris Mona Keijzer waarin we onze ontsteltenis duidelijk kenbaar hebben gemaakt. We verzoeken haar met klem ook voor de recreatie en watersport SBI-codes toe te voegen”, aldus Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON. “Daarnaast doen we een dringende oproep aan al onze leden om bezwaar te maken en het formulier in te vullen, dat de overheid beschikbaar heeft gesteld voor ontbrekende SBI-codes.”

Vul in: Formulier Aanmelden signaal ontbrekende SBI-codes

[30/03] HISWA-RECRON dient verzoek in bij de staatssecretaris van EZK om steun te verlenen aan het Toeristisch Corona Garantiefonds.

Maandag heeft HISWA-RECRON een verzoek ingediend bij de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat om steun te verlenen aan het Toeristisch Corona Garantiefonds. Daarmee wordt een oproep gedaan aan het ministerie van EZK om het fonds financieel te vullen met een bijdrage die ten hoogste evenredig is aan die van de provinciale inleg. Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, VVV Nederland en Koninklijk Nederlands vervoer ondertekenden de brief van HISWA-RECRON aan de staatssecretaris.

De staatssecretaris heeft vorige week in de media zich positief uitgelaten over consumenten die blijven besteden, en zo ondernemers blijven steunen in deze onrustige tijd. Het Toeristisch Corona Garantiefonds zal veel gasten en ondernemers extra zekerheid geven. Daarmee creëren wij rust in de markt, en zal deze sector in de periode na de coronacrisis beter in staat zijn te werken aan een periode van herstel.

[28/03] Recreatie- en watersportbedrijven buiten beeld in regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Vanaf vrijdag 27 maart staat de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)  open. Deze regeling voorziet in een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om de vaste lasten te betalen. De voorwaarde om in aanmerking te komen is een SBI-code die in de TOGS-regeling wordt genoemd. De SBI-code is de hoofdactiviteit van de onderneming waarmee deze is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In de gepubliceerde TOGS-regeling ontbreken de SBI’s van recreatie- en watersportbedrijven, waardoor deze ondernemingen geen gebruik kunnen maken van de tegemoetkoming. HISWA-RECRON betreurt dit ten zeerste. Zeker na de maatregelen die op 27 maart jl. in de 25 verschillende veiligheidsregio’s zijn genomen is er alle reden toe dat ook recreatie- en watersportbedrijven aanspraak kunnen maken op de tegemoetkomingsregeling. HISWA-RECRON bepleit dit zo spoedig mogelijk bij het betreffende ministerie. 

Update: op maandag 30 maart wordt de lijst met branches en sectoren geactualiseerd en kan worden vastgesteld of ook recreatie- en watersportbedrijven voor de TOGS in aanmerking komen, of dat we verder in verweer dienen te komen. Maandag 30 maart meer in onze Corona-nieuwsbrief hierover.

Vul hier het formulier Aanmelden signaal vergeten SBI-codes in 

Lees hier het bericht van de Rijksoverheid over de uitbreiding van de TOGS-regeling

[25/03] HISWA-RECRON pleit voor Toeristisch Corona Garantiefonds

De toeristisch-recreatieve sector wordt hard getroffen door de Corona-crisis. Bij onder andere bungalowparken, bootverhuurders, campings en dagrecreatiebedrijven wordt massaal geannuleerd en reserveringen voor het komend seizoen blijven achterwege. HISWA-RECRON – ondernemersorganisatie voor de watersport en recreatie – stelt daarom voor om met ondersteuning van de provincies een Toeristisch Corona Garantiefonds te ontwikkelen dat zowel voor klanten als ondernemers gunstig is. Dit voorstel wordt morgen besproken in het Inter Provinciaal Overleg (IPO).
 

[24/03] Reactie Geert Dijks op de verscherpte maatregelen in BNR nieuwsradio

Vanmorgen was directeur Geert Dijks te horen op BNR Nieuwsradio over de verscherpte maatregelen rondom de corona-crisis, de gevolgen voor onze sector en de voucherregeling die in de maak is. Luister hier het fragment (scroll naar minuut 2.30)

[20/03] Sectorspecifieke knelpunten watersport- en recreatiebedrijven

Het kabinet heeft de afgelopen dagen voortvarend belangrijke maatregelen genomen om te zorgen dat bedrijven kunnen overleven en daarmee ook de werkgelegenheid wordt geborgd. De gastvrijheidssector kenmerkt zich door enkele grote maar vooral veel kleine seizoensbedrijven die werken met boekingen waarvan een deel al helemaal of gedeeltelijk is vooruitbetaald. Door het negatieve reisadvies en het advies om binnen te blijven is het effect voor onze sector praktisch gelijk aan een lockdown.

Daarom bepleit HISWA-RECRON nog meer maatwerkregelingen passend voor onze sector. Dit voorstel ligt nu bij de ministeries en de top van VNO NCW en MBK Nederland. De prioriteit ligt bij het realiseren van een systeem van vouchers met een garantiedekking door de provinciale en landelijke overheid.

[19/03] Banken geven bedrijven extra lucht: half jaar uitstel van aflossingen

Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten. Dit is een groot succes van VNO-NCW en MKB Nederland op basis van de input van sectoren in de gastvrijheidseconomie waaronder HISWA-RECRON.

[18/03] Persbericht Gastvrij Nederland: Reactie op maatregelenpakket kabinet

We zijn blij met de maatregelen die het kabinet gisteren (17 maart) aankondigde.  Maar dat is voor onze specifieke sector nog niet voldoende. HISWA-RECRON heeft direct de kamerleden aangeschreven (zie vorige bericht) die vandaag in debat gaan over het maatregelenpakket.

[17/03] Brief aan Tweede Kamer n.a.v. persconferentie

HISWA-RECRON heeft direct na de persconferentie van vanavond (17 maart) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief doen wij een dringend beroep op het kabinet om maatregelen te ondersteunen die de financiële schade voor de toeristisch-recreatieve sector tot een minimum beperken. 

[17/03] HISWA-RECRON geen voorstander van uitstel zomerbediening van bruggen en sluizen

Vanuit verschillende waterbeheerders bereiken ons berichten dat de overgang van het bedieningsregime (van sluizen en bruggen) van winter naar zomer per 1 april wordt uitgesteld. Het op voorhand uitstellen van het zomerbedieningsregime vinden wij ongewenst. Wij onderschrijven de noodzaak van het beschikbaar houden van de natte infrastructuur. Dat geldt voor de beroepsvaart maar zeker ook voor de recreatievaart. 

 

[16/03] Brief aan staatssecretaris Mona Keijzer vanuit de Gastvrijheidssector

HISWA-RECRON heeft samen met partners in de gastvrijheidssector vandaag een brief verstuurd naar staatssecretaris Keijzer om het pakket liquiditeitsverruimende maatregelen uit te breiden en toepasbaar te maken voor ondernemers in de brede gastvrijheids- en vrijetijdssector.

[13/03] PERSBERICHT HISWA-RECRON: Spoedsteun voor recreatie en watersportbedrijven nodig.

HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, roept het kabinet op om met spoed het maatregelen pakket van VNO-NCW en MKB Nederland uit te voeren. De toeristisch-recreatieve sector is extra kwetsbaar nu het coronavirus in alle hevigheid in Nederland is losgebarsten. Boekingen op vakantieparken en recreatiebedrijven lopen achter en reeds bestaande reserveringen worden geannuleerd.

[12/03] Pakket maatregelen VNO-NCW/MKB-Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben voor vier scenario’s uitgewerkt met wat er moet gebeuren om te zorgen dat de economische gevolgen van het coronavirus beheersbaar blijven.

Regionale lobby

Regionale lobby

Behalve landelijk zijn we ook in de regio actief om ondernemers te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Zo sporen we veel gemeenten aan om de betalingstermijn van toeristenbelasting uit te stellen. Onze regionale lobbyactiviteiten vind je op onze regionale lobby pagina. Neem contact met de regiomanager in jouw regio als je issue of vraag hebt die je graag wilt bespreken.