Nieuws

2020-04-20 13:59:06

Drie successen: Tweede Kamer omarmt belangrijke punten voor watersport en recreatie

20 april 2020

Afgelopen week boekten we op lobbygebied een paar kleine successen. Al onze inspanningen zijn erop gericht om de bestaande Corona-regelingen zo gunstig mogelijk voor jou als ondernemer te laten uitpakken.

Zo behandelde de Tweede Kamer enkele moties die voor de watersport- en recreatiesector van groot belang zijn. Allereerst was er de aangenomen motie waarin minister Koolmees van SZW wordt verzocht om voortvarend aan de slag te gaan met het verbeteren van de NOW-regeling. Zodat ook seizoensgebonden sectoren als de watersport en recreatie ermee uit de voeten kunnen. De oproep van HISWA-RECRON om de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aan te passen is bedoeld om te voorkomen dat er flexmedewerkers worden ontslagen. In een andere motie werd verzocht om voor de seizoensgebonden sectoren een andere referentiemaand te nemen dan januari van dit jaar, bijvoorbeeld een representatieve maand in 2019. Deze motie is aangehouden, om eerste ruimte te geven aan de uitvoering van de eerste motie.

 

Concern

Verder bekijkt de Tweede Kamer of de NOW-regeling kan worden uitgebreid voor afzonderlijke bedrijfsonderdelen van concerns. Voor enkele leden van HISWA-RECRON is dit een belangrijke verbetering van de huidige maatregelen. Zo wordt voorkomen dat er onnodige ontslagen vallen binnen zelfstandige onderdelen van een concern. Nu is het nog zo dat alleen bedrijven die op concernniveau meer dan 20% omzet verlies hebben, aanspraak kunnen maken op de NOW-regeling. Stilliggende afzonderlijke onderdelen van het concern komen niet in aanmerking van de NOW zo lang dit geen significant negatief effect heeft op het gehele bedrijf.

 

TOGS

Tot slot is een motie aangenomen waarbij op basis van alle SBI-codes van een onderneming tot toekenning van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) over te gaan. Dit heeft betrekking op bedrijven met nevenactiviteiten. De nevenactiviteit moet dan aansluiten bij de hoofdactiviteit op basis van de omschrijving van de bedrijfsactiviteit. Op deze manier kun je – als je nog geen recht hadden op de 4000 euro omdat de verloren omzet niet gerelateerd is aan de hoofdactiviteit van je onderneming – toch gebruik maken van de TOGS.

Terug naar overzicht