2020-04-09 15:02:29

Watersport en recreatie nu ook op lijst voor financiële steun

9 april 2020

Lobbysuccessen voor HISWA-RECRON

Watersport- en recreatiebedrijven kunnen nu ook een eenmalige gift van 4.000 euro ontvangen, als tegemoetkoming voor de gevolgen van de Corona-maatregelen. Het kabinet streeft ernaar om deze specifieke uitbreiding van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) per 15 april 2020 open te stellen. Een intensieve lobby van HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, droeg hier aan bij.

Om hiervoor in aanmerking te komen, wordt gewerkt met de SBI-codes van de Kamer van Koophandel. Door de inspanningen van HISWA-RECRON zijn nu ook bedrijven als zeil- en surfscholen, jachthavens, verhuurders van boten en vakantiehuisjes, kampeerterreinen, groepsaccommodaties en buitensportbedrijven aan de SBI-lijst toegevoegd. Sommige bedrijven in de watersport- en recreatiesector ontbreken nog. HISWA-RECRON probeert zo spoedig mogelijk voor elkaar te krijgen dat ook zij onder de regeling vallen.

Openingsprotocol
Sinds de uitbraak van het Corona-virus is HISWA-RECRON continu in overleg met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat om steun te krijgen voor de grote schade die de watersport- en recreatiesector lijdt. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON: “Onze lobby werkt. Afgelopen week voerde ik nog een intensief overleg met minister Wiebes om ons vijfpuntenplan onder de aandacht te brengen. Dat was een vruchtbaar gesprek, de minister deed een aantal belangrijke toezeggingen. Zo komt er een landelijke taskforce gastvrijheidseconomie, waarin Gastvrij Nederland, het Rijk en Interprovinciaal Overleg (IPO) participeren. Verder heeft het kabinet beloofd actief op zoek te gaan naar een oplossing voor seizoensarbeid. Daar hebben wij in onze sector heel veel belang bij. De NOW-regeling is op dit punt nog ontoereikend. Tot slot kreeg ik een ‘go’ om een openingsprotocol te ontwikkelen, zodat straks onze bedrijven weer gefaseerd open kunnen. Dat protocol wordt dan door de overheid gevalideerd en als landelijke standaard ingezet.”

Gisteren organiseerde HISWA-RECRON een excursie voor staatssecretaris Keijzer en werden de overige punten van het plan besproken. Zoals de wens voor een nationaal garantiefonds voor vouchers, de noodzaak van balanssteun en overname van schulden voor kwetsbare bedrijven die voorlopig niet of nauwelijks open kunnen. HISWA-RECRON zet de komende tijd alles in het teken van een goede herstart na het Corona-tijdperk. “Wij doen er alles aan om Nederland Vakantieland te laten voortbestaan. Onze fraaie sector verdient dat”, aldus Dijks.

 

Terug naar overzicht