Coronavirus COVID-19

Als u geen antwoord kunt vinden op uw vraag op deze website, dan kunt u ook contact opnemen met de helpdesk: corona@hiswarecron.nl of bij spoed 033 - 303 97 37 (ook in het weekend van 13:00 - 17:00 uur). U kunt ook de regiomanager raadplegen.

Regionale lobby

Bedrijven in de watersport en recreatie hebben op dit moment te kampen met geannuleerde en teruglopende reserveringen vanwege het coronavirus. HISWA-RECRON pleit voor een stevige set aan financiële maatregelen voor bedrijven in de watersport- en recreatiesector die te kampen hebben met de gevolgen van het coronavirus. Behalve landelijk zijn we ook in de regio actief om ondernemers te helpen in de strijd tegen het Corona-virus. Zo sporen we veel gemeenten aan om de betalingstermijn van toeristenbelasting uit te stellen. 

Je vindt onze regionale lobbyactiviteiten hieronder:

[18/05] Noodverordening Noordoost Gelderland ten gunste van groepsaccommodaties aangepast

De ‘Noodverordening Veiligheidsregio Noordoost Gelderland’ (VNOG) is per 14 mei aangepast voor groepsaccommodaties. Dit na een eerdere oproep van HISWA-RECRON. Deze laatste aanpassing van de noodverordening geeft nu meer lucht aan de groepsaccommodaties die beschikken over kamers met eigen sanitair, dan wel per huishouden toegewezen sanitair.

[30/3] Veiligheidsregio Noord-Holland Noord past Noodverordening aan

Op 30 maart heeft de veiligheidsregio Noord-Holland Noord de Noodverordening Covid 19 aangepast.  
Op 27 maart werden in de eerder verordening kampeerplaatsen als verboden gebied aangewezen, wat tot zeer veel verontruste reacties van leden leidde. Een schrijven van  HISWA-RECRON is vanmorgen behandeld in een bestuurlijk overleg behandeld en heeft geleid tot verduidelijking van het eerdere besluit én tot gunstigere en beter toepasbare maatregelen.

[24/03] Verzoek Gastvrij Heuvelrug om steun bij herstel gastvrijheidseconomie a.g.v. COVID-19 (corona) virus aan provincie

Coalitie Gastvrij Heuvelrug ( Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei, Innovatietafel Toerisme Heuvelrug, hotelkoepel Groen Centraal en de belangenorganisaties HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland (KHN)) heeft een verzoek om steun bij herstel gastvrijheidseconomie a.g.v. COVID-19 (corona) virus bij Gedeputeerde Staten van Provincie Utrecht ingediend.

[21/03] HISWA-RECRON Noord wil garantiefonds voor recreatiebedrijven in Drenthe

HISWA-RECRON Noord wil met ondersteuning van de provincie een Toeristische Recreatief Corona Voucherfonds ontwikkelen. Met het fonds kunnen gasten hun geld terugkrijgen in de vorm van een voucher, als een recreatiebedrijf in Drenthe failliet gaat, of als er een lockdown komt door de coronacrisis.

[19/03] HISWA-RECRON prijst maatregelen gemeente Ommen

De lobby van HISWA-RECRON werpt zijn vruchten af in Ommen. Hier schort de gemeente de betalingstermijn voor een aantal gemeentelijke belastingen voor ondernemers op tot 31 augustus 2020. Naast het feit dat dit financieel enige ruimte biedt, doet Ommen dit ook op een ondernemersvriendelijke manier. Hopelijk volgen vele gemeenten dit goede voorbeeld.

[18/03] HISWA-RECRON onderschrijft landelijke lijn corona

De corona richtlijnen die door het kabinet zijn ingevoerd treffen de sector zwaar. De ondernemers nemen echter hun verantwoordelijkheid en zijn gebaat bij eenduidig beleid. Voor wat betreft de openstelling van watersport- en recreatiebedrijven zijn de landelijke richtlijnen duidelijk: bedrijven kunnen open maar een aantal faciliteiten zijn gesloten. De veiligheidsregio Zeeland heeft de taak dit landelijk beleid te uit te voeren en handhaven in de regio.

[17/03] Gelderse recreatiesector wil dat innen van toeristenbelasting wordt opgeschort

De recreatiesector in Gelderland, waaronder HISWA-RECRON, verzoekt gemeenten om tijdelijk geen toeristenbelasting te heffen. Ook roept zij de provincie op om extra financiële middelen vrij te maken om zo de ‘ergste gevolgen voor werkgelegenheid en de regionale economie te beperken’.

[17/03] Gelderse vrijetijdssector bundelt krachten en vraag provincie om steun

HISWA-RECRON, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Stichting Achterhoek Toerisme, RBT Rivierenland en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bundelen vanaf vandaag hun krachten. Als ‘Gastvrij- Gelderland’ spannen zij zich de komende periode in voor toeristische ondernemers en vragen daarbij steun van de provincie.

[17/03] Nunspeet stelt aanslag toeristenbelasting en belastingbetaling ondernemers uit

In verband met de huidige omstandigheden heeft de gemeente Nunspeet, mede dankzij de inspanningen van HISWA-RECRON, het opleggen van aanslagen toeristenbelasting en betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers en ZZP’ers uitgesteld.