Nieuws

2020-03-19 12:54:49

HISWA-RECRON prijst maatregelen gemeente Ommen

19 maart 2020

Lobby van HISWA-RECRON werpt vruchten af. 

In aanvulling op het landelijke maatregelenpakket met betrekking tot het Corona-virus, schort de gemeente Ommen de betalingstermijn voor gemeentelijke belastingen voor ondernemers op tot 31 augustus 2020. HISWA-RECRON -  de ondernemersorganisatie voor de watersport en recreatie - , die al eerder hierop aandrong bij alle gemeenten in Nederland, is verheugd over deze uitkomst.

De landelijke maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus hebben verregaande consequenties voor ondernemers. Veel ondernemers kunnen door de maatregelen in financiële problemen komen. Concreet betekent het opschorten van de betalingstermijn dat de uiterste betaaldatum voor de gemeentelijke belastingen voor ondernemers wordt uitgesteld. Het gaat om de betaling van onder andere Onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen en toeristenbelasting. Martin Maassen, hoofd leisure en recreatie en regiomanager HISWA-RECRON in de provincie Overijssel, zegt hierover: ”Ommen is de eerste gemeente in Nederland die actief de inning van toeristenbelasting en Onroerendezaakbelasting opschort. Hiermee geeft Ommen lucht en vooral een beetje noodzakelijke liquiditeit aan de prachtige bedrijven in haar gemeente. Bedrijven die het nu toch al zwaar voor de kiezen krijgen. Hopelijk doet in gemeenteland goed voorbeeld goed volgen.”

Voor de recreatieondernemers is dit bijzonder prettig. Naast de financiële ruimte die het biedt is het ook een ondernemersvriendelijke manier die de gemeente Ommen hanteert, omdat de ondernemers zelf geen actie hoeven te ondernemen om dit geregeld te krijgen. HISWA-RECRON roept andere gemeenten op dit goede voorbeeld te volgen.

Terug naar overzicht