Regelingen - Energiehelpdesk

Regelingen

Een overzicht van alle regelingen op het gebied van energie voor jou als ondernemer.

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)
De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. De TEK-regeling opent vanaf 21 maart 2023 tot 2 oktober 2023 17.00 uur. Mkb’ers vragen de regeling aan met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. 

Regeling compensatie hogere energiekosten huishouders en andere kleinverbruikers
Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Hier lees je wat de regeling exact inhoudt en wat het betekent voor de positie van recreanten op een recreatiebedrijf.