Regelingen - Energiehelpdesk

Regelingen

Een overzicht van alle regelingen op het gebied van energie voor jou als ondernemer.

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)
De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten.
HISWA-RECRON vindt de regeling veel te mager.

Regeling compensatie hogere energiekosten huishouders en andere kleinverbruikers
Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Hier lees je wat de regeling exact inhoudt en wat het betekent voor de positie van recreanten op een recreatiebedrijf.