Reactie op Actieagenda Vakantieparken 2021-2022

9 februari 2021

9 februari jl heeft vice voorzitter Cees Slager namens HISWA-RECRON een reactie op de ondertekening van de Actieagenda Vakantieparken 2021-2022 gestuurd naar de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Deze reactie geeft een volledig beeld van onze argumenten om deze editie van de actieagenda niet te ondertekenen. In de actieagenda  worden gemeenten, via de provincies, opgeroepen werk te maken van het opnemen van standplaatsen op recreatieterreinen in de Basisadministratie Adressen Gebouwen (BAG). Deze registratie stelt gemeenten in staat adressen toe te kennen aan recreatieobjecten. 

HISWA-RECRON vindt het bijzonder spijtig dat het ministerie niet wil luisteren naar onze gerechtvaardigde argumenten en is er van overtuigd dat Nederland veel te winnen heeft bij een economisch vitale en toeristische sector. Door de wet BAG oneigenlijk te gebruiken en belastingen en heffingen op te leggen gelijk aan de woningen in de gemeente, zet diezelfde overheid de deur open naar een golf van permanente bewoning en het niet kunnen handhaven van de bestemming en het exploitatiemodel door de ondernemer. HISWA-RECRON hoopt met deze reactie dat onze grote zorgen worden meengenomen in de gesprekken met de minister van BZK.

 

Meer informatie: Jarin van der Zanden - j.vanderzande@hiswarecron.nl

Terug naar overzicht