2021-09-03 11:16:00

Hoopvol gesprek over watertoeristenbelasting met gemeenteraad Zaandam

3 september 2021

Op 2 september sprak HISWA-RECRON met de gemeenteraad van Zaanstad over de ongewenste invoering van de watertoeristenbelasting. Twee vooraf voorgelegde vragen stonden centraal: hoe heeft de gemeenteraad kunnen instemmen met de invoering van watertoeristenbelasting terwijl de kosten hoger dan de baten zijn én hoe staat de Raad ten opzichte van het afschaffen van de watertoeristenbelasting? 

HISWA-RECRON betoogde dat de invoering van de watertoeristenbelasting dit jaar een nutteloze activiteit is, die bovendien niet aansluit bij de ambitie van de gemeente Zaanstad om het toerisme een grotere positie te geven en gasten langer te laten verblijven. Om van doorvaartgemeente een verblijfsgemeente te worden is het ongewenst om gasten te straffen met een hoge rekening. Zo betaalt een boot van 10 meter met 4 opvarenden betaalt in een haven in Zaanstad per nacht netto 12 euro liggeld plus 2,50 BTW. De gemeente heft voor vier opvarenden maar liefst  8 euro toeristenbelasting. Samen met de BTW is de belasting 47% van de prijs. 

Maar vooral ook de vaste ligplaatshouder die van buiten Zaanstad komt is fors gaan betalen. Het aandeel watertoeristenbelasting kan wel oplopen tot 25% van de prijs van een ligplaats. Dit is disproportioneel en uiteraard ongewenst. Er ontstaat een oneerlijke concurrentie ten opzichte van bedrijven in gemeenten waar een watertoeristenbelasting wordt geheven! Het gevolg is dat klanten de vaste ligplaats opzeggen en naar elders vertrekken, er zijn inmiddels verschillende voorbeelden bekend.

Er werd een zinvol gesprek gevoerd, waarbij ook het watersportverbond en de zeilverenigingen aanwezig waren. Naast een verklaring voor het instemmen met de belasting zelf, stelden de de gemeenteraadsledenook zelf ook kritische vragen. Duidelijk werd dat verschillende raadsleden ten tijden van het besluit onvoldoende waren geïnformeerd. De wethouder gaf vervolgens aan bij de behandeling van de begroting de inkomsten en de kosten te beoordelen. HISWA-RECRON beraadt zich op vervolgstappen.

Terug naar overzicht