2021-09-16 13:45:38

Voortgang tegemoetkoming waterschade medio juli

16 september 2021

Minster Grapperhaus schreef op 10 september een brief met bijlage naar de Tweede Kamer met uitleg over een aantal aspecten van de afhandeling van de waterschade medio juli in Limburg en Noord-Brabant. Hij deelt de Regeling tegemoetkoming waterschade in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in de Noord-Brabant in juli 2021 en meldt dat de Wet tegemoetkoming schade (Wts) ook is ingegaan. 

Uitvoering door RVO
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zullen de schade-expertise uitvoeren, daarna wordt het Wts-aanvraagformulier naar RVO gestuurd. RVO spant zich in om de retour ontvangen Wts-aanvragen binnen 4 tot 6 weken uit te betalen. Dit geldt voor de aanvragen waarbij geen beroep wordt gedaan op de hardheidsclausule.

Schade die buiten de Wts valt
De Wts voorziet niet in een tegemoetkoming voor schade als gevolg van omzetderving bij niet-landbouwbedrijven. In het derde kwartaal van 2021 kunnen ondernemers een beroep doen op de coronasteunmaatregelen NOW en TVL wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regelingen voldoen. Er komt voor het derde kwartaal geen extra regeling bovenop het coronasteunpakket in het kader van omzetderving. Het kabinet is over de omzetderving in het vierde kwartaal van 2021 in gesprek met de regio en ondernemersvertegenwoordigers (waaronder HISWA-RECRON), waarbij ook aandacht is voor proportionaliteit, uitvoerbaarheid en precedentwerking. De betrokken partijen brengen hiervoor in kaart om welke omvang en aard van het omzetverlies het gaat in de getroffen regio’s. Ook verkent het kabinet de wenselijkheid en mogelijkheden voor tegemoetkoming in uiterwaarden langs de Maas. Beide trajecten (omzetderving en uiterwaarden) kosten tijd om te onderzoeken mede gezien de genoemde aandachtspunten. Om die reden kan het kabinet hierover op dit moment nog geen uitsluitsel geven.

Europees solidariteitsfonds
Grapperhaus geeft aan dat het kabinet een beroep kan doen op het Europese solidariteitsfonds. Op dit moment is contact met de Europese Commissie over een mogelijke aanvraag en of Nederland aan de voorwaarden voldoet. Het kabinet zal uiterlijk eind september, als alle door de Europese Commissie gevraagde informatie bekend is, beslissen over een mogelijke aanvraag.

HISWA-RECRON blijft pleiten voor een snelle afhandeling van de schades en houdt de getroffen ondernemers op de hoogte via nieuwsbrieven en de regiomanagers.

Terug naar overzicht