2021-10-01 11:07:00

Corona steunpakket wordt niet verlengd. Regeling Vaste Lasten Nachthoreca wel voor alle bedrijven beschikbaar.

1 oktober 2021

Het Kabinet heeft vastgehouden aan de plannen om het steun- en herstelpakket corona stop te zetten van Q4 2021. De Tweede Kamer debatteerde gisteren over het economische steunpakket, maar zag geen redenen deze met een extra kwartaal te verlengen. Omdat de macro economische cijfers een zeer positief beeld van de Nederlandse economie laten zien, zo ligt het werkloosheidscijfer historisch laag, zou verlenging van het steun- en herstelpakket meer schade dan goed doen. HISWA-RECRON is teleurgesteld in de opstelling van het kabinet en de uitkomst van het Kamerdebat dat heeft plaatsgevonden. De macro economische cijfers verbloemen de financiële problemen die bij een deel van de zwaar getroffen bedrijfsgroepen nog aanwezig is.

Minister Blok van Economische Zaken liet weten alleen steun willen te verlengen voor de sectoren die in Q4 nog steeds hinder ondervinden van overheidsmaatregelen. Blok doelde hiermee op de evenementensector en de nachthoreca. De nieuwe regeling tegemoetkoming Vaste Lasten Nachthoreca (VLN) staat open voor deze bedrijven. De VLN kan gezien worden als een TVL 2.0, waarbij het criterium omzetverlies wel wordt verhoogd naar 50%. Technisch gesproken kunnen alle bedrijven met meer dan 50% omzetverlies gebruik maken van de regeling, al wordt dit niet zo gecommuniceerd. VVD Kamerlid Thierry Aartsen diende een motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen de communicatie zo aan te passen dat helder is dat de VLN voor elke onderneming open staat. Gezien de steun die hij ontving uit te Kamer is de verwachting dat deze motie wordt aangenomen.

 

Verlening van het reguliere steun- en herstelpakket ziet er niet in. Door de Kamerleden van Haga (groep van Haga) en van der Plas (BBB) is een motie ingediend om het criterium omzetverlies binnen de VLN op 30% te houden. De verwachting is dat deze motie niet wordt aangenomen door de Kamer. SGP Kamerlid Chris Stoffer refereerde in zijn bijdrage in het Kamerdebat aan de positie van groepsaccommodaties en de verlenging van steun die ook voor deze bedrijfsgroep nodig is.

 

Het kabinet erkende wel dat de hoge schuldenlast die in enkele situaties ook tot problematische schulden kan leiden zorgelijk is. Bestaande garantieregelingen en financieringsinstrumenten als de BMKB-regeling blijven vooralsnog beschikbaar voor ondernemers. HISWA-RECRON zal ook de komende maanden de ontwikkeling van (problematische) schulden scherp in de gaten houden. Wanneer bestaande regelingen geen goede oplossing kunnen bieden aan de praktijk, dan zal HISWA-RECRON hier opnieuw voor lobbyen.

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht