2021-10-14 14:25:49

Watersnoodschade? Graag melden!

14 oktober 2021

Vrijdag 8 oktober 2021 bracht de commissie watersnoodschade (voornamelijk gevormd door ambtenaren van het Ministerie van EZK) een bezoek aan het door de watersnood getroffen gebied in Limburg. HISWA-RECRON, MKB Limburg en KHN kregen de gelegenheid hun visie op de vergoedingen van de schade en de consequenties voor recreatiebedrijven te verwoorden. De organisatie van deze praktijkdag lag in handen van de Provincie Limburg.

Succesvol bezoek
Het werd een succesvol bezoek vanuit ‘Den Haag’, mede dankzij het bedrijfsbezoek aan Camping/Jachthaven De Maasterp in Ohé en Laak. Enerzijds werd de materiële schade door diverse recreatie- en horeca-ondernemers aanschouwelijk in beeld gebracht, wat diepe indruk maakte. Anderzijds is inzicht gegeven in de economische schade; de consequenties van omzetderving zijn voor enkele leden van HISWA-RECRON groot.

Praktijkvoorbeelden

Naast de harde feiten & cijfers was ook uitvoerig aandacht voor het menselijk drama dat vaak onderbelicht blijft. Onder aanvoering van de provincie Limburg pleitte HISWA-RECRON voor een gedeeltelijke compensatie van de geleden schade. Met name de praktijk cases, verwoord door Sjors Winkelmolen (Eldorado groep en gastheer op De Maasterp) en Dennis van Wiefferen (Vakantiepark Leukermeer in Well en bestuurslid Jong RECRON) werden zeer op prijs gesteld door de Haagse bezoekers.

Aanvraag tot vergoeding

HISWA-RECRON Limburg heeft na de ramp een inventarisatie gemaakt van de getroffen bedrijven; ongeveer 30 bedrijven. Ondanks herhaald verzoek zijn er nog steeds een aantal leden van HISWA-RECRON die hun aanvraag tot vergoeding nog niet hebben ingestuurd. Het gaat hier over grote bedragen!

Kijk hier voor meer informatie over de materiele schade (Wts-regeling). De harde deadline is 15-12-2021. Heb je hierover vragen of vragen over de aanvraag van vergoeding economische schade (gaat via de provincie Limburg) neem dan contact op met Arthur van Disseldorp, regiomanager Limburg via a.vandisseldorp@hiswarecron.nl.

Taxatie van de schade

Voor de taxatie van de materiële schade, uitgevoerd door RVO, is het taxatie-bedrijf Nivere ingeschakeld. De eerste HISWA-RECRON bedrijven zijn bezocht. De bedoeling is dat er, na ondertekening van het taxatierapport door de ondernemer en de taxateur, maximaal binnen 6 weken uitgekeerd gaat worden. Ben je het oneens met de getaxeerde waarde, dan bestaat de mogelijkheid tot hertaxatie. Dit vindt dan plaats door een andere taxateur. Wil je hierover meer informatie, mail met Arthur van Disseldorp, regiomanager Limburg.

Terug naar overzicht