2021-10-19 10:28:15

Ontwikkelingen energieprijzen 

19 oktober 2021

De afgelopen weken was de enorme stijging van energieprijzen in zowel de media als de Tweede Kamer onderwerp van gesprek. Ook vanuit HISWA-RECRON houden we de markt scherp in de gaten omdat veel aangesloten sectoren last kunnen krijgen van deze prijsstijgingen. Maar wat is er nu eigenlijk aan de hand? 

Zowel de gas- als elektriciteitsprijs is de afgelopen tijd sterk gestegen. Mondiaal gezien is er ook sprake van uitzonderlijke hoge gasprijzen. De oorzaak is te vinden in een combinatie van factoren, namelijk: 

  1. Een sterkere groei van de vraag dan verwacht; 
  2. Cumulatie van op individuele schaal kleine leveringsproblemen, waarbij de energievoorziening steeds weerafhankelijker wordt (figuur 1 geeft de lokale leveringsproblemen weer). 

 
 
Figuur 1 toename vraag en lokale leveringsproblemen 
 
Verwachting 
Vanuit experts en vanuit de “markt” is de verwachting dat het een korte termijn probleem betreft en de gasprijs op lange termijn weer normaliseert. De International Energy Agency geeft in haar gasmarktrapport ook aan dat een samenloop van een aantal problemen resulteerde in een krappe gasvraag, maar dat de verwachting is dat de gasvraag op de lange termijn normaliseert.  
 
HISWA-RECRON nam deel aan het spoedoverleg met VNO-NCW over de stijgende gasprijzen en de invloed op de sectoren. Het belang van de sectoren is groot, want stijgende energieprijzen betekent een afname van marge of stijgende prijzen doorbelast aan consument. Deze abrupte stijging heeft in ieder geval laten zien dat het belangrijk is om de voorraden aan te houden en te managen. Dit belang is enigszins weggezakt en moet terugkomen op de beleidsagenda.  
In figuur 2 en 3 is ter informatie de prijsontwikkelingen van gas en elektriciteit bijgevoegd.  
 


Figuur 2 Ontwikkeling gasprijs 


Figuur 3 Ontwikkeling elektriciteitsprijs 
 
 
Propaangas 
De propaangasprijzen worden ook beïnvloed door de stijgende aardgas- en aardolieprijzen, dit is namelijk een afgeleid product dat vrijkomt bij winning van aardgas en raffinage van aardolie. Helaas stijgen ook deze prijzen behoorlijk. Kennispartner Benegas heeft ons laten weten dat dit inderdaad ook voor hen het geval is en zij klanten actief gaan informeren en adviseren over de huidige ontwikkelingen. 
Pagina-einde
 
Inzet en vervolg 
Bedrijven die weinig marge op de producten en diensten hebben, of die weinig mogelijkheden of geen mogelijkheden hebben om kosten door te berekenen, ofwel een grote energievraag hebben zullen worden getroffen door de abrupte stijgingen.  
 
Het (demissionair) kabinet heeft alleen directe invloed op het belastingdeel van de prijs van energie. Inmiddels is besloten dat het kabinet huishoudens en bedrijfsleven tijdelijk tegemoet gaan komen. Deze tijdelijke maatregelen gelden voor 2022. Meer over de maatregelen is te vinden op de website van de Rijksoverheid
 
Daarnaast is het belangrijk om schrijnende gevallen te melden bij ons, zodat we praktijkcasussen in kunnen brengen en aandacht kunnen vragen over deze ontstane situatie. Indien er grote problemen ontstaan, in zowel financiële als uitvoerende zin, kun je je casus mailen naar j.belt@hiswarecron.nl.  
 

Terug naar overzicht