2021-11-02 09:40:38

HISWA-RECRON verbolgen over exorbitante verhoging toeristenbelasting Schagen

2 november 2021

De gemeente Schagen wil de toeristenbelasting met 20 procent verhogen. HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, is verbolgen over deze forse verhoging. Tijdens de komende raadsvergadering zal de branche door middel van inspraak laten weten zwaar teleurgesteld te zijn.

HISWA-RECRON was altijd goed in gesprek met de gemeente en ten aanzien van de toeristenbelasting was er de afspraak om jaarlijks te indexeren. Echter in juni ontstond een discussie over het aanvullen van een tekort van 30.000 euro gederfde inkomsten. Die werd veroorzaakt door de beslissing om agrariërs die arbeidsmigranten op hun boerderij huisvesten, vrij te stellen van het betalen van toeristenbelasting. ‘De gemeente heeft geld geroken en vaart nu ineens een geheel andere koers’, zegt Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA-RECRON. ‘De voorgenomen verhoging levert maar liefst 300.000 euro op. Dat is tien keer zoveel. Het is ongehoord dat de gemeente zich over de rug van ondernemers en toeristen gaat verrijken!’

Op 9 november wordt de raad gevraagd in te stemmen met het verhogen van de toeristen- en forensenbelasting met 20 procent. De extra inkomsten komen bovenop de 1.465.000 euro toeristenbelasting die er nu al is. 98 procent van deze inkomsten gaat naar de pot Algemene Middelen. Nieuwe uitgaven betreffen onder andere het verder uitbreiden van het gemeenteapparaat. ‘We moeten niet vergeten dat het de toeristisch-recreatieve ondernemer is die als belastinginner voor de klus mag opdraaien’, vervolgt Krijger. ‘Daar komt bij dat zij zo’n 40% van de boekingen voor 2022 al hebben vastgelegd. Achteraf de verhoging in rekening brengen kan echt niet.’ HISWA-RECRON laat door middel van inspraak tijdens de raadsvergadering op 9 november van zich horen. 

Terug naar overzicht