2021-11-05 16:06:12

Grote opkomst bij behandeling toeristenbelasting Wijdemeren

5 november 2021

Op 4 november werd tijdens de Commissievergadering van Wijdemeren de verhoging van de toeristen- en forensenbelasting behandeld. Maar liefst 12 insprekers uitten hun zware grief over de exhorbitante verhogingen van 120 tot 140%. Een maximaal gevulde tribune met belanghebbenden illustreerde de noodzaak om af te zien van het voornemen. Vanwege regels rondom Corona, mochten velen niet eens aanwezig zijn. HISWA-RECRON deed een stevige inspraak waarbij de handelswijze van de gemeente flink werd afgekeurd. Een ondernemer haalde de benchmark van de gemeente finaal onderuit, door met een waarheidsgetrouwe vergelijking van omliggende gemeenten aan te tonen dat Wijdemeren zelfs voor de verhoging als duurste gemeente te boek staat. 

Eén en ander heeft ertoe geleid dat aanwezige Raadsleden hebben uitgesproken dat invoering van de verhoging niet mag plaatsvinden. Men zal zich met hulp van het ambtelijk apparaat beraden hoe het tekort in de begroting op een andere wijze in te vullen. Ook zijn er excuses gemaakt door de over het niet communiceren met de achterban.  

Onderstaand een samenvatting van de inspraken en conclusies.

Geen overleg met bedrijven en verenigingen
Toeristisch recreatieve bedrijven zijn niet geïnformeerd over de excessieve verhoging, zij moesten het lezen in de krant. Dit terwijl er geregeld overleg is tussen gemeente en ondernemers/vertegenwoordigende organisaties. Het nalaten van de gemeente wordt als zeer onfatsoenlijk ervaren. 

Benchmark van de gemeente deugt niet en geeft volstrekt verkeerd beeld
De benchmark die de gemeente heeft gedaan met tarieven van omliggende gemeenten geeft een volkomen verkeerd beeld. Deze kan en mag niet gebruikt worden. Dat de gemeente een laag tarief heeft vergeleken met de regio klopt niet! Iedere gemeente heeft een eigen wijze van berekenen, vaak ook tariefdifferentiatie waarbij hotels aanzienlijk meer betalen. Als concrete berekeningen van toeristenbelasting worden toegepast op de lig- of staplaats in de verschillende gemeenten, scoort Wijdemeren met grote afstand het hoogst. Ter vergaderingen zijn de nieuwe inzichten aan de commissieleden uitgedeeld. 

Afspraken convenant met handen en voeten getreden
Het convenant dat gemeente met toeristisch recreatieve ondernemers in 2009 heeft afgesloten bepaalt onder andere dat ondernemers namens de gemeente forensenbelasting innen bij hun klanten. De gemeente bespaart hiermee tonnen per jaar. Voorwaarde voor deze activiteiten is dat de belasting niet verhoogd wordt gedurende de looptijd van het convenant. Hoewel de looptijd van het convenant inmiddels is afgelopen, zijn de ondernemers blijven innen. Echter -gezien de exorbitante verhoging en het niet nakomen van de afspraken-  overwegen zij serieus ermee te stoppen. 

Concurrentieverstoring
Het percentage toeristen- of forensenbelasting is in de commerciële vraagprijs voor een ligplaats of staplaats,  loopt na de verhoging op tot wel 27%.  Dit staat nog los van de andere belastingen die worden doorberekend. Los van het feit dat dit ongewenst is, werkt het concurrentieverstorend. De klant is in de buurgemeente aan dezelfde plas veel goedkoper uit. 

De klant rekent niet op deze verhoging
Klanten zijn op geen enkele wijze voorbereid op de verhoging en bij navraag blijkt er geen enkel draagvlak voor. Facturen voor lig- en staplaatsen zijn de deur uit of de afspraken zijn al gemaakt. Het is niet mogelijk om op dit late tijdstip te verhoging door te berekenen aan de klant. Komt de verhoging nu voor rekening van de ondernemer?

Multiplier van 5 wordt gemist
Onderzoek heeft aangetoond dat iedere euro die in de watersport wordt besteed, een multiplier kent van vijf. Dus iedere euro die een klant besteed in het bedrijfsleven levert uiteindelijk vijf euro op. Een euro besteed bij de overheid levert nul op, er is geen multiplier effect. Iedere euro die de gemeente int bij toeristen in de vorm van belastingen, gaat niet naar de bedrijven gaat. Dit gaat ten koste van de winst, die zo hard nodig is om marktconform aan te bieden. Nu en in de toekomst. 

Groot achterstallig onderhoud
Er is groot achterstallig onderhoud is, een voorbeeld is de bagger in de plassen. Daarbij zijn jarenlang investeringen in de fysieke ruimte zijn achtergebleven, zoals toiletgebouwen uit de jaren 60 op recreatieterreinen en weggespoelde strandjes. De balans prijs-kwaliteit raakt zoek.

Sinds Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is afgesloten (2017) is er nauwelijks iets voor de recreatie gerealiseerd. Concreet slecht een kanosteiger en een wandelbruggetje.

Ook de vooruitzichten zijn niet bemoedigend. Vaarverbindingen die niet doorgaan en een torenhoge prijs voor de afvoer van bagger die door ondernemers betaald moet worden. In de tussentijd vloeien er tonnen (of miljoenen?) naar overheidsgeld weg naar allerlei planbureau, onderzoekbureaus, ecologen enz, terwijl noodzakelijke investeringen en nieuwe ontwikkelingen achterblijven.

 

Terug naar overzicht