2021-11-08 11:11:38

Onderhandelingen Cao Recreatie gestart

8 november 2021

Op 1 november jl. heeft het eerste gesprek plaatsgevonden tussen HISWA-RECRON en FNV Recreatie en CNV Vakmensen over een nieuwe Cao Recreatie. Deze cao eindigt op 31 december a.s.

 

Partijen hebben een toelichting gegeven op hun inzet. FNV en CNV hebben een lange wensenlijst ingediend, waarbij wel werd vermeld dat men zich realiseert dat niet alles mogelijk is. Speerpunt voor de vakbonden is loon. Zo zet men in op een eindejaarsuitkering, verhoging van de zondagtoeslag, een eenmalige salarisverhoging van € 100,- voor iedereen en een automatische prijscompensatie. HISWA RECRON vindt een loonsverhoging na een jaar waarin de 0-lijn is gehanteerd weliswaar gepast en ziet ook de krapte op de arbeidsmarkt, maar legt zich nog niet vast op een percentage. De bedrijfseconomische omstandigheden als gevolg van de Corona pandemie worden uitdrukkelijk meegewogen.

Op 15 november volgt de 2e ronde in de cao gesprekken. In de arbeidsvoorwaardencommissie verblijfsrecreatie wordt dit gesprek voorbereid.

Terug naar overzicht